THÔNG BÁO NHANH TUẦN 13/2017

(Từ 27/03/2017 đến 02/04/2017)

Tuần từ 27/03-02/04:

* Các lớp thi học kỳ theo lịch. Học viên chú ý đưa Thẻ học viên khi dự thi. nếu nộp học phí sau ngày 12/03/2017 phải mang theo Biên lai nộp học phí để đối chiếu (không nợ học phí mới được dự thi).

 

 


THÔNG TIN GIẢNG DẠY CÁC LỚP Ở TRẠM TẠI CHỨC VŨNG TÀU

THÔNG TIN GIẢNG DẠY CÁC LỚP Ở TỈNH KHÁC
XC13TN THực tập KT Phạm Tiến Cường - 0976661166 01/04/2017
CD13DN Kinh Tế XD Cù Minh Đạo - 0906781737 31/03 - 01,02/04/2017 Theo lịch
CD13DT Thí nghiệm VLXD Nguyễn Dịu Hương - 0912120799 01,02/04/2017
CD16NT Tin học ĐC Đặng Nhân Cách - 0919101086 31/03 - 01,02/04/2017 THeo lịch
CD16TN, XC16TN Anh Văn CB1 Bùi Vũ Thế Đức - 0909504600 31/03 - 01,02/04/2017 Theo lịch
CN16BP Pháp luật ĐC Đoàn Công Thức - 0914719246 31/03 - 01,02/04/2017 Theo lịch
CD12CM Khai thác kiểm định đường TRần Viết Khánh - 0983883937 03/04 - 09/04/2017 THeo lịch
CD12BT Đường lối ... Lê Anh - 0938456579 31/03 - 01,02/04/2017 Theo lịch
CD13BP Kinh tế XD Huỳnh Thị Yến Thảo - 0918798389 31/03 - 01,02/04/2017 THeo lịch
C014DL Ứng Dụng Tin học Phan Quang Định - 0888819979 31/03 - 01,02/04/2017 Dạy bù
DC15TN Toán Chuyên đề Huỳnh Văn Tùng - 0918696019 31/03 - 01,02/04/2017 Theo lịch
XC12TN Nhà nhiều tầng Nguyễn Hữu Lân - 0907201225 31/03 - 01,02/04/2017 THeo lịch

<< Back    
 

PHÒNG ĐÀO TẠO VỪA LÀM VỪA HỌC

Địa chỉ: Số 2, Đường D3, Phường 25, Quận Bình Thạnh, TP Hồ Chí Minh
Điện Thoại: (08) 3898 0429
Fax: (08) 3512 0124
Email: daotao_vlvh@hcmutrans.edu.vn
hcmutrans map