THÔNG BÁO NHANH TUẦN 29/2019

(Từ 15/07/2019 đến 21/07/2019)

* Thông báo về việc mở lớp học VLVH tháng 6/2019: http://vlvh.ut.edu.vn/?mid=64&mod=tintuc&id=757

* Thông báo về việc xóa tên học viên không đi họchttp://vlvh.ut.edu.vn/?mid=36&mod=tintuc&id=758

 


THÔNG TIN GIẢNG DẠY CÁC LỚP Ở TRẠM TẠI CHỨC VŨNG TÀU
KT19VT Nguyên lý CB Chủ nghĩa mác lênin Đào Văn Minh
(0904410868)

KT19VT_B2 Kinh Tế vi mô Nguyễn Thị Hoàng Lan
(0909235885)

MT15VT Diesel tàu thủy 1 Vũ Hồng Nhật
(0907886272)

MT19VT_LT và MT19VT_B2 Nhiệt kỹ thuật Đồng thị Minh Hảo
(0983344918)

XC15VT Thực tập kỹ thuật Phạm Tiến Cường
(0976661166)


THÔNG TIN GIẢNG DẠY CÁC LỚP Ở TỈNH KHÁC
CN16BP Trí tuệ nhân tạo Nguyễn Lương Anh Tuấn 17-18-19/05/2019 0903932527
CD16NT Thi kết thúc học phần 18-19/05/19
CO14DL CN lắp ráp và thử nghiệm ô tô Trần Đức Kết 17-18-19/05/2019 0908276633
DC14CM Đường lối cách mạng Đảng CSVN Lê Anh 17-18-19/05/2019 0938456579
CD17ST-B2 TK cầu thép + đồ án Phạm Đệ 17-18-19/05/2019 0907621521
XC16TN,CD16TN,DC15TN, QX18TN-B2 Thi kết thúc học phần 18-19/05/19

<< Back    
 

TRUNG TÂM ĐÀO TẠO THƯỜNG XUYÊN

Địa chỉ: Số 2, Đường Võ Oanh, Phường 25, quận Bình Thạnh, TP Hồ Chí Minh
Điện Thoại: 0283.898.0429 – 0898.166.799
Email: daotao_vlvh@ut.edu.vn
UT MAP