THÔNG BÁO NHANH TUẦN 40/2020

(Từ 28/09/2020 đến 04/10/2020)

* Thông báo về việc mở lớp học VLVH tháng 6/2019: http://vlvh.ut.edu.vn/?mid=64&mod=tintuc&id=757

* Thông báo về việc xóa tên học viên không đi họchttp://vlvh.ut.edu.vn/?mid=36&mod=tintuc&id=758

 


THÔNG TIN GIẢNG DẠY CÁC LỚP Ở TRẠM TẠI CHỨC VŨNG TÀU

THÔNG TIN GIẢNG DẠY CÁC LỚP Ở TỈNH KHÁC
DV20BP hoãn lớp
XC20T + XC20T2 + XC20T-LT1 Sức bền VL1 Mai Nguyễn Quế Thanh 25-26-27/09/2020 0979496538
XC20T-LT3 Cơ học đất Dương Minh Hải 25-26-27/09/2020 0907571666
KX20T-LT1 Xác suất và thống kê Trần Ngọc Hậu 25-26-27/09/2020 0976588394
XC19TN-B2 Quản lý dự án xây dựng ghép lớp XC16TN Nguyễn Phương Thảo 25-26-27/09/2020 0918664426
XC16TN Quản lý dự án xây dựng ghép lớp XC19TN-B2 Nguyễn Phương Thảo 25-26-27/09/2020 0918664426
CD19TN-B2 hoãn môn Kỹ thuật nền móng 25-26-27/09/2020
CD16TN Đường TP & QH GT Huỳnh Thị Ánh Tuyết 25-26-27/09/2020 0908837847
DC15TN Không có lịch học 25-26-27/09/2020
CD17ST-B2 Không có lịch học 25-26-27/09/2020
CD19ST Sức bền vật liệu 1 Lê Bảo Quỳnh 25-26-27/09/2020 0937747375
CO19T-LT Chủ nghĩa xã hội khoa học Đào Văn Minh 25-26-27/09/2020 0904410868
CD19T-LT1 + CD19T-B2 Kỹ thuật nền móng Bùi Thị Thùy Duyên 25-26-27/09/2020 0936061730
KX19-LT Không có lịch học 25-26-27/09/2020
QX19T-LT Lập và thẩm định dự án đầu tư XD Lê Quang Phúc 25-26-27/09/2020 0919472174
HH18T-LT Máy điện hàng hải 2 25-26-27/09/2020
CD17ĐT Không có lịch học 25-26-27/09/2020
DC19NT-LT Không có lịch học 25-26-27/09/2020
CD16NT Thi công cầu Võ Vĩnh Bảo 25-26-27/09/2020 0918235236

<< Back    
 

TRUNG TÂM ĐÀO TẠO THƯỜNG XUYÊN

Địa chỉ: Số 2, Đường Võ Oanh, Phường 25, quận Bình Thạnh, TP Hồ Chí Minh
Điện Thoại: 0283.898.0429 – 0898.166.799
Email: daotao_vlvh@ut.edu.vn
UT MAP