THÔNG BÁO NHANH TUẦN 43/2020

(Từ 19/10/2020 đến 25/10/2020)

* Thông báo về việc mở lớp học VLVH tháng 6/2019: http://vlvh.ut.edu.vn/?mid=64&mod=tintuc&id=757

* Thông báo về việc xóa tên học viên không đi họchttp://vlvh.ut.edu.vn/?mid=36&mod=tintuc&id=758

 


THÔNG TIN GIẢNG DẠY CÁC LỚP Ở TRẠM TẠI CHỨC VŨNG TÀU
KT19VT Đường lối CM ĐCSVN Lê Anh
(0938456579)

KT19VT_B2 Quản trị tài chính doanh nghiệp Nguyễn Thị Minh Hạnh
(0987043086)

MT19VT_LT và MT19VT_B2 Thi theo lịch
()

TD20VT-LT1 & TD20Vt-LT2 Cơ sở truyền động điện Lưu Hoàng Minh
(0947254366)


THÔNG TIN GIẢNG DẠY CÁC LỚP Ở TỈNH KHÁC
CO20T-LT1,2 Nhập môn ngành Kỹ thuật ô tô Nguyễn Thành Sa 23-24-25/10/2020 0906332284
CO20T-LT3-4-TT Sài Gòn Tổ chức quản lý doanh nghiệp ô tô Trần Văn Trung 23-24-25/10/2020 0983773124
QK20DL-B2 Kinh tế vĩ mô Vũ Văn Trung 23-24-25/10/2020 0918166624
XC20T + XC20T2 + XC20T-LT1 Cơ học đất Trần Duy Tân 24-25/10/2020 0333650675
XC20T-LT3 Đồ án Kết cấu BTCT 1 Nguyễn Trung Hiếu 23-24-25/10/2020 0903660304
KX20T-LT1 Không có lịch học 23-24-25/10/2020
XC19TN-B2 Tổ chức thi công và an toàn lao động ghép XC16TN Nguyễn Anh Tuấn 23-24-25/10/2020 0948079296
XC16TN Tổ chức thi công và an toàn lao động ghép XC19TN-B2 Nguyễn Anh Tuấn 23-24-25/10/2020 0948079296
CD19TN-B2 Thiết kế cầu thép ghép CD16TN Phan Quốc Bảo 23-24-25/10/2020 0909759569
CD16TN Thiết kế cầu thép ghép CD19TN-B2 Phan Quốc Bảo 23-24-25/10/2020 0909759569
DC15TN Không có lịch học 23-24-25/10/2020
CD17ST-B2 Không có lịch học 23-24-25/10/2020
CD19ST Vẽ kỹ thuật xây dựng Lê Quang Thành 23-24-25/10/2020 0918335099
CO19T-LT Điều khiển tự dộng ô tô Nguyễn Văn Giao 23-24-25/10/2020 0945283686
CD19T-LT1 + CD19T-B2 Đồ án Kết cấu thép theo AISC Nguyễn Trọng Tâm 23-24-25/10/2020 0964687926
KX19-LT Không có lịch học 23-24-25/10/2020
QX19T-LT Quản lý vật tư, thiết bị trong xây dựng Trần Phú Lộc 23-24-25/10/2020 0916615586
HH18T-LT Thông tin liên lạc VTĐ Nguyễn Văn Cang 16-17-18/10/2020 0932121200
CD17ĐT Máy xây dựng Nguyễn Danh Chấn 16-17-18/10/2020 0938432346
DC19NT-LT Thi vấn đáp môn Cơ sở truyền động điện và Cung cấp điện 2 Lê Xuân Hồng 23-24-25/10/2020 0948808182
CD16NT Đường TP & QH GT Huỳnh Thị Ánh Tuyết 23-24-25/10/2020 0908837847

<< Back    
 

TRUNG TÂM ĐÀO TẠO THƯỜNG XUYÊN

Địa chỉ: Số 2, Đường Võ Oanh, Phường 25, quận Bình Thạnh, TP Hồ Chí Minh
Điện Thoại: 0283.898.0429 – 0898.166.799
Email: daotao_vlvh@ut.edu.vn
UT MAP