THÔNG BÁO NHANH TUẦN 50/2018

(Từ 10/12/2018 đến 16/12/2018)
THÔNG TIN GIẢNG DẠY CÁC LỚP Ở TRẠM TẠI CHỨC VŨNG TÀU
DC14VT Sử dụng sữa chữa thiết bị điện Đậu Danh
(0975680880)
Tối Thứ 6 (18h00)
KT15VT Thanh toán quốc tế Vũ Văn Trung
(0918166624)
Chiều Thứ 7 (13h30)
MT15VT Tin Đại cương
()

XC15VT Nền móng Dương Minh Hải
(0907571666)
Tối Thứ 6 (18h00)

THÔNG TIN GIẢNG DẠY CÁC LỚP Ở TỈNH KHÁC
XC14AG Đà hồi UD Phạm Anh Nam - 0983999022 06,07,08/12/2018 Theo lịch
CN16BP Đường lối CM ... Lê Anh - 0938456579 07,08,09/12/2018 Theo lịch
CD17DT Địa chất CT Dương Minh Hải 07,08,09/12/2018 Theo lịch

<< Back    
 

PHÒNG ĐÀO TẠO VỪA LÀM VỪA HỌC

Địa chỉ: Số 2, Đường D3, Phường 25, Quận Bình Thạnh, TP Hồ Chí Minh
Điện Thoại: (08) 3898 0429
Fax: (08) 3512 0124
Email: daotao_vlvh@hcmutrans.edu.vn
hcmutrans map