Thông báo về việc Học viên không được xét Tốt nghiệp đợt tháng 2/2017

- Học viên xem Danh sách không được xét TN tại đây.


PHÒNG ĐÀO TẠO VỪA LÀM VỪA HỌC

Địa chỉ: Số 2, Đường D3, Phường 25, Quận Bình Thạnh, TP Hồ Chí Minh
Điện Thoại: (08) 3898 0429
Fax: (08) 3512 0124
Email: daotao_vlvh@hcmutrans.edu.vn
hcmutrans map