Quyết định công nhận tốt nghiệp đợt 1/2017 và Thông báo làm Bằng TN

* Quyết định công nhận tốt nghiệp cho các lớp QX14TN-B2, KT12VT, KX12VT, MT12VT - xem , DS tại đây.

* Thông báo làm Bằng Tốt nghiệp - xem tại đây.

 


PHÒNG ĐÀO TẠO VỪA LÀM VỪA HỌC

Địa chỉ: Số 2, Đường D3, Phường 25, Quận Bình Thạnh, TP Hồ Chí Minh
Điện Thoại: (08) 3898 0429
Fax: (08) 3512 0124
Email: daotao_vlvh@hcmutrans.edu.vn
hcmutrans map