Danh sách chưa được xét công nhận tốt nghiệp (tính đến 28/07/2017)

Danh sách chưa được xét công nhận tốt nghiệp - Xem tại đây


PHÒNG ĐÀO TẠO VỪA LÀM VỪA HỌC

Địa chỉ: Số 2, Đường D3, Phường 25, Quận Bình Thạnh, TP Hồ Chí Minh
Điện Thoại: (08) 3898 0429
Fax: (08) 3512 0124
Email: daotao_vlvh@hcmutrans.edu.vn
hcmutrans map