Thông báo làm Thẻ học viên

THÔNG BÁO

Về việc làm Thẻ học viên

 

           Phòng Đào tạo Vừa làm vừa học tiến hành rà soát, nhận đăng ký làm mới, làm lại Thẻ học viên như sau:

  • Những học viên nhập học khóa 2016 chưa nộp Lệ phí hoặc chưa nộp hình làm thẻ (hoặc cả 2) nộp bổ sung Hình, lệ phí để nhà trường tiến hành cấp mới thẻ.
  • Những học viên khóa 2015 chưa có thẻ (chưa được cấp bao giờ) làm đơn xin cấp thẻ để nhà trường ra soát tìm hiểu lý do chưa được cấp (trong đơn ghi lý do: chưa nhận được thẻ học viên).
  • Những học viên thuộc trường hợp làm mất thẻ, thẻ bị hư hỏng làm đơn xin cấp lại thẻ với lý do tương ứng.
  • Những học viên đã nộp đơn xin làm lại thẻ nhưng vẫn chưa nhận được thẻ mới gửi thông tin trực tiếp về số điện thoại 0168.638.6378 theo nội dung: Họ tên, Mã số học viên, lớp, thời gian nộp đơn làm lại thẻ, lý do: đã nộp đơn nhưng chưa nhận được thẻ.

           Thời gian nhận thông tin và tiến hành cấp lại thẻ: Từ ngày ra thông báo đến hết ngày 09 tháng 9 năm 2017.

           Lệ phí cấp thẻ: 100.000 VNĐ/ 1 Thẻ.

           Lưu ý: * Đây là đợt rà soát và cấp thẻ cuối cùng trong năm 2017. Trong trường hợp đi học, đi thi học kỳ học viên không có thẻ sẽ bị mời ra khỏi phòng học, phòng thi.

           * Những học viên có nhu cầu làm thẻ điền theo mẫu đơn của nhà trường, dán kèm hình 4x6 phông nền trắng.

           * Những học viên làm lại thẻ lần 2 (lần cấp thứ 3) phải có xác nhận của Công an quản lý nơi cư trú.

          * Mẫu đơn làm Thẻ

           Liên hệ: Phòng Đào tạo VLVH, cán bộ phụ trách các cơ sở, hoặc nộp thông qua cán bộ lớp.

           Điện thoại: 028.3898.0429 hoặc 0168.638.6378

                                                                                                                               PHÒNG ĐÀO TẠO VLVH


PHÒNG ĐÀO TẠO VỪA LÀM VỪA HỌC

Địa chỉ: Số 2, Đường D3, Phường 25, Quận Bình Thạnh, TP Hồ Chí Minh
Điện Thoại: (08) 3898 0429
Fax: (08) 3512 0124
Email: daotao_vlvh@hcmutrans.edu.vn
hcmutrans map