Thông báo về việc làm thủ tục so bằng tốt nghiệp (đầu vào)

TRƯỜNG ĐẠI HỌC GTVT                                                    CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

      TP.HỒ CHÍ MINH                                                                    Độc  lập  -  Tự  do -  Hạnh  phúc

PHÒNG ĐÀO TẠO VLVH                                                        TP.Hồ Chí Minh, ngày 21 tháng 11 năm 2018

THÔNG BÁO

v/v đối chiếu bằng tốt nghiệp (đầu vào)

 

   Phòng Đào tạo VLVH thông báo về việc đối chiếu bằng tốt nghiệp (TN) theo quy chế tuyển sinh đến học viên các lớp học tại TP.HCM KT16T-B2, XC16T-B2, CD16T-B2, QX17T-B2, CD17T-B2, CD17T-LT, CD13TA, XC13T, CD14TA, XC14T, KT14T, KT15T, KT16T.

1/ Photo 01 bản bằng tốt nghiệp Đại học đối với các lớp VB2 có công chứng dưới 03 tháng;

2/ Photo 01 bản bằng tốt nghiệp Cao đẳng đối với các lớp Liên thông có công chứng dưới 03 tháng;

3/ Photo 01 bản bằng tốt nghiệp THPT (hoặc tương đương) đối với các lớp hệ đại học (T) có công chứng dưới 03 tháng;

4/ Photo 01 bản CMND (hoặc CCCD) có công chứng dưới 03 tháng;

5/ Bản chính 02 loại giấy tờ trên;   

Học viên mang các loại giấy tờ trên (bản chính + foto) của mình đến Phòng Đào tạo VLVH gặp thầy Hiếu để đối chiếu bằng tốt nghiệp;

  • Thời gian:

+ Từ 08g00 đến 18g00, ngày 26/11/2018 – 05/12/2018

+ Đối chiếu bổ sung cho học viên các lớp: CD13TA, XC13T, CD14TA, XC14T, KT14T.

Lưu ý:

- Thứ 7, CN nghỉ, giờ nghỉ trưa từ 11g30-13g30.

- Học viên không đến đối chiếu bằng TN sẽ không đủ điều kiện xét TN đại học.

                                                                                                  PHÒNG ĐÀO TẠO VLVH


TRUNG TÂM ĐÀO TẠO THƯỜNG XUYÊN

Địa chỉ: Số 2, Đường Võ Oanh, Phường 25, quận Bình Thạnh, TP Hồ Chí Minh
Điện Thoại: 0283.898.0429 – 0898.166.799
Email: daotao_vlvh@ut.edu.vn
UT MAP