Thông báo về việc xóa tên học viên không đi học

TRƯỜNG ĐH GIAO THÔNG VẬN TẢI

THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

TRUNG TÂM ĐÀO TẠO THƯỜNG XUYÊN

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

TP. Hồ Chí Minh, ngày 15 tháng 5 năm 2019

 

THÔNG BÁO

VỀ VIỆC XÓA TÊN HỌC VIÊN KHÔNG ĐI HỌC

 

    Căn cứ vào tình hình thực tế, học viên vừa làm vừa học không đến lớp dự học, không đi thi, không nộp học phí (nhiều hơn một học kỳ) sẽ bị buộc xóa tên khỏi danh sách lớp. Xem danh sách tại đây – tính đến tháng 5/2019.

    Trung tâm đào tạo thường xuyên sẽ tiến hành ra quyết định xóa tên các trường hợp nói trên. Trong thời gian từ ngày ra thông báo đến hết ngày 22/05/2019 (thứ 4) nếu các học viên trong danh sách có nhu cầu quay lại dự học liên hệ với trung tâm để được hướng dẫn các thủ tục cần thiết.

    Thông tin liên hệ: 028.3898.0429 – Gặp Thầy Huỳnh Thanh Sơn.

    Địa chỉ: Phòng B.10 – Trường ĐH GTVT TP. HCM, Số 02, Đường Võ Oanh, Quận Bình Thạnh, TP. HCM.

        TRUNG TÂM ĐÀO TẠO THƯỜNG XUYÊN

 


TRUNG TÂM ĐÀO TẠO THƯỜNG XUYÊN

Địa chỉ: Số 2, Đường Võ Oanh, Phường 25, quận Bình Thạnh, TP Hồ Chí Minh
Điện Thoại: 0283.898.0429 – 0898.166.799
Email: daotao_vlvh@ut.edu.vn
UT MAP