Nhân sự

 

NHÂN SỰ PHÒNG ĐÀO TẠO VLVH

Tính đến ngày 12/06/2018 nhân sự phòng đào tạo VLVH có 06 nhân viên

STT

Họ tên

Chức vụ

Nhiệm vụ/ thông tin liên hệ

01

        PGS.TS Nguyễn Thành Đạt

 

 

 

 

Trưởng Phòng

Phụ trách chung

 

 

 

 

Thông tin liên hệ :

Phòng B10 (cơ sở chính)

Điện thoại: 0989.051.723

Email: datcongtrinh@hcmutrans.edu.vn

02

 

Th.s Nguyễn Đức Hiếu

 

 

 

 

 

Phó trưởng Phòng

Công việc đảm nhận:

+ Chủ trì công tác tuyển sinh, nhập học hệ VLVH;

+ Đối chiếu bằng các cơ sở (TPHCM, Vũng tàu, cơ sở liên kết);

+ Phụ trách công tác bảo lưu điểm (tất cả các cơ sở);

+ Quản lý, cấp, phát văn bằng hệ VLVH;

+ Xác minh văn bằng hệ VLVH;   

+ Tham gia các công tác khác khi được LĐ phân công.

Thông tin liên hệ :

Phòng B10 (cơ sở chính)

Điện thoại : (028) 3 8980429

Email:  

03

      CN. Kiều Anh Pháp

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Chuyên viên

 

Công việc đảm nhận:

 Phụ trách các công việc liên quan đến các cơ sở liên  kết các tỉnh như sau :  

+ Công tác lập các kế hoạch, phối hợp với các cơ sở liên kết;

+ Lập thời khóa biểu ;

+ Lập lịch thi, giám sát và tổ chức xem thi;

+ Theo dõi, kiểm tra lịch học;

+ Tổ chức học lại, thanh toán học lại ;

+ Công tác thanh toán khối lượng giảng dạy vượt giờ cho gv dạy hệ VLVH:

+ Công tác ISO của Phòng ĐT VLVH;

+ Công tác chấm công của phòng;

+ Công tác kiểm kê tài sản phòng, văn phòng phẩm, các sổ sách liên quan;

+ Quản lý  sinh viên tại cơ sở phụ trách;

+ Công tác xét cảnh cáo học vụ, xóa tên;

+ Công tác tuyển sinh khi cần thiết;

+ Các công tác khác khi được LĐ phân công.

 

Thông tin liên hệ :

Phòng B10 (cơ sở chính)

Điện thoại : 0916537463

Email : kieuphapgtvt@gmail.com

 

04

 

       CN. Nông Hữu Bình

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Chuyên viên

Công việc đảm nhận:

Phụ trách các công việc liên quan đến các cơ sở TP HCM, Vũng Tàu như sau:

+ Công tác tuyển sinh (phối hợp cùng đ/c Hiếu);

+ Quản lý chương trình đào tạo, đề cương chi tiết do các Khoa cung cấp;

+ Lập kế hoạch giảng dạy hàng năm;

+ Lập thời khóa biểu;  

+ Theo dõi, kiểm tra lịch học;

+ Lập lịch thi và tổ chức thi;

+ Soạn thảo các quyết định, trình ký, ban hành và lưu trữ  theo quy định;

+ Lập phiếu thi học lại, thanh toán học lại;

+ Xét tốt nghiệp (phối hợp với đ/c Sơn);

+ Phụ trách công đoàn Phòng VLVH;

+ Quản lý kho lưu trữ, quản lý hồ sơ sinh viên nhập học, các hồ sơ khác của Phòng;

+ Quản lý thông tin, truyền thông  qua mạng của  Phòng VLVH;

+ Quản lý sinh viên tại cơ sở phụ trách;

+ Công tác xét cảnh cáo học vụ, xóa tên;

+ Dịch vụ nhắn tin SMS;

+ Phối hợp phòng tài vụ kiểm tra học phí trước khi xét tốt nghiệp;

+ Các công tác khác khi được LĐ phân công.

 

Thông tin liên hệ:

Phòng B10 (cơ sở chính)

Điện thoại : 01686386378

Email:Huubinh@hcmutrans.edu.vn

 

 

 

05

 

 

    KS Huỳnh Thanh Sơn

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Chuyên viên

Công việc đảm nhận :

Phụ trách các công việc liên quan đến các cơ sở chính như sau:

+ Quản lý điểm ;

+ In phiếu thi, bảng điểm, giấy xác nhận sinh viên, giấy CN TN tạm thời ...);

+ Kiểm tra học phí CS1;

+ Lập lịch thi, tổ chức coi thi;

+ Công tác xét cảnh cáo học vụ, xóa tên;

+ Quản lý lịch học trả nợ môn, in phiếu

học lại, tổ chức học lại, thanh toán học lại cs 1;

+ Tham gia xét tốt nghiệp (phối hợp với đ/c Bình);

+ In bằng TN, bản sao bằng , trình ký Lãnh đạo;

+ Hỗ trợ công tác tuyển sinh khi cần thiết:

+ Các công tác khác khi được LĐ phân công.

 

Thông tin liên hệ :

Phòng B10 (cơ sở chỉnh )

Điện thoại : 0976.357.176

Email : hson.vuidehoc@gmail.com

 

06

 

    CN Huỳnh Thị Kim Anh

 

 

 

 

 

 

 

Chuyên viên

 

 

 

 

Công việc đảm nhận :

Phụ trách các công việc liên quan đến cơ sở Vũng Tàu như sau:

+ Nhận đơn, đăng ký học lại;

+ Theo dõi học tập, giảng dạy;

+ Tham gia bán, nhận hồ sơ tuyển sinh hệ VLVH;

+ Hỗ trợ công tác tuyển sinh khi cần thiết:

+ Các công tác khác khi được LĐ phân công.

 

Thông tin liên hệ :

Điện thoại: 0909.275.255

Email:

 

 

 

 

 

 

TP.HCM, ngày 12 tháng 06 năm 2018

                                                                                                        TRƯỞNG PHÒNG

 

                                                                                                          PGS.TS. Nguyễn Thành Đạt


TRUNG TÂM ĐÀO TẠO THƯỜNG XUYÊN

Địa chỉ: Số 2, Đường Võ Oanh, Phường 25, quận Bình Thạnh, TP Hồ Chí Minh
Điện Thoại: 0283.898.0429 – 0898.166.799
Email: daotao_vlvh@ut.edu.vn
UT MAP