Thông báo họp Ban cán sự lớp

TRƯỜNG ĐH GIAO THÔNG VẬN TẢI

TP. HỒ CHÍ MINH

PHÒNG ĐÀO TẠO VỪA LÀM VỪA HỌC

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

 

THÔNG BÁO HỌP BAN CÁN SỰ LỚP

 

                  Kính gửi: - Ban cán sự các lớp Hệ Vừa làm vừa học tại Vũng Tàu;

         - Học viên tham gia Đội bóng đá Trường ĐH GTVT TP.HCM.

 

 Để chuẩn bị cho công tác thi đua chào mừng 44 năm ngày Nhà Giáo Việt Nam 20-11. Chào mừng 72 năm ngày Quân đội Nhân dân Việt nam 22/12. Phòng Đào tạo Vừa làm vừa học trân trọng kính mời Anh/Chị là thành viên Ban cán sự các lớp Hệ VLVH, các Học viên tham gia trong Đội bóng đá Trường ĐH GTVT TP.HCM đến dự họp tại Trung tâm.

  Thời gian: 10h, sáng thứ 7, ngày 12/11/2016.

  Kính đề nghị Anh/Chị đi họp đầy đủ, đúng giờ.

TRƯỞNG PHÒNG ĐÀO TẠO VỪA LÀM VỪA HỌC

                                                                                                                                               (đã ký)

 

                                                                                                                                  TS. NGUYỄN THÀNH ĐẠT


TRUNG TÂM ĐÀO TẠO THƯỜNG XUYÊN

Địa chỉ: Số 2, Đường Võ Oanh, Phường 25, quận Bình Thạnh, TP Hồ Chí Minh
Điện Thoại: 0283.898.0429 – 0898.166.799
Email: daotao_vlvh@ut.edu.vn
UT MAP