Thông báo chốt danh sách nhận đề tài luận văn cuối khóa

 Thông báo chốt danh sách nhận đề tài luận văn cuối khóa:  Căn cứ thông báo điểm cập nhật toàn khóa đợt tháng 7. Nay Phòng Đào tạo VLVH thông báo ngày chốt danh sách đủ điều kiện bảo vệ luận văn cho lớp KT13T, KT13VT, nhận đồ án tốt nghiệp cho lớp XC11BR là 23/08/2017. Ngày ra Quyết định 24/08/2017. Những học viên còn nợ môn đến ngày 23/08/2017 sẽ không đủ điều kiện bảo vệ luận văn, nhận đồ án đợt 1.

 Tham khảo điểm tổng kết tại đây: KT13T, KT13VT, XC11BR.


TRUNG TÂM ĐÀO TẠO THƯỜNG XUYÊN

Địa chỉ: Số 2, Đường Võ Oanh, Phường 25, quận Bình Thạnh, TP Hồ Chí Minh
Điện Thoại: 0283.898.0429 – 0898.166.799
Email: daotao_vlvh@ut.edu.vn
UT MAP