Thông Báo gặp mặt đầu khóa và tổ chức Lễ Khai giảng lớp KX17LT tại Cao đẳng Xây dựng TP.HCM

TRƯỜNG ĐẠI HỌC GIAO THÔNG VẬN TẢI

THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

 
   

 Số: 132/TB-ĐHGTVT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 

TP. Hồ Chí Minh, ngày 08 tháng 03 năm 2018

THÔNG BÁO

V/v tổ chức buổi gặp mặt tân học viên hệ Liên thông Cao đẳng lên đại học

ngành Kinh tế xây dựng, Khóa 2017-2019

 học tại Trường Cao đẳng Xây dựng TP.HCM

 

   Nhằm tạo động lực cho các tân học viên bước vào khóa học mới. Đồng thời, giúp các tân học viên được gặp gỡ, trao đổi, nắm bắt thông tin về trường cũng như cách thức tổ chức lớp học và hiểu rõ Quy chế đào tạo, Quy chế học viên Hệ Vừa làm vừa học.

Hiệu trưởng giao cho phòng Đào tạo Vừa làm vừa học tổ chức buổi gặp mặt các tân học viên Lớp Liên thông Cao đẳng lên Đại học, ngành Kinh tế xây dựng (Lớp KX17LT), khóa 2017- 2019 học tại Trường Cao đẳng Xây dựng TP. HCM.

   Thời gian và địa điểm như sau:

   Thời gian: Từ 15g00-17g30, Thứ 7, ngày 17/03/2018 (Lớp KX17LT có mặt từ 15g00 để nhận Phiếu chuyển điểm tương đương. Bắt đầu từ buổi gặp mặt lúc 16g00).

   Địa điểm: Trường Cao đẳng Xây dựng TP. HCM.

   Số 190, Đường Võ Văn Ngân, Phường Bình Thọ, Quận Thủ Đức, TP. HCM.

   Thành phần tham dự:

   Tất cả các học viên Lớp KX17LT,  khóa 2017-2019, Hệ Vừa làm vừa học tại Trường Cao đẳng Xây dựng TP.HCM.

   Lãnh đạo Trường Đại học GTVT TP. HCM và Trường Cao đẳng Xây dựng TP.HCM.

   Lãnh đạo phòng Đào tạo Vừa làm vừa học, Khoa Kinh tế vận tải Trường ĐH GTVT TP. HCM, các Phòng/Ban liên quan, cùng các giảng viên quan tâm.

   Thông báo này thay cho giấy mời.
* Chương trình xem tại đây

Nơi gửi:

- Ban giám hiệu (b/c);

- Trường CĐ XD TP.HCM;

- Khoa Kinh tế vận tải;

- Ban QL Web;

- Lớp KX17LT;

- Lưu VT, VLVH;

KT. HIỆU TRƯỞNG

      Phó Hiệu Trưởng

             (đã ký)

    PGS.TS. Nguyễn Bá Hoàng

 

 


TRUNG TÂM ĐÀO TẠO THƯỜNG XUYÊN

Địa chỉ: Số 2, Đường Võ Oanh, Phường 25, quận Bình Thạnh, TP Hồ Chí Minh
Điện Thoại: 0283.898.0429 – 0898.166.799
Email: daotao_vlvh@ut.edu.vn
UT MAP