Quyết định công nhận tốt nghiệp và làm Bằng ĐH tháng 3/2018

Quyết định công nhận tốt nghiệp tháng 3/2018 - xem tại đây.

Thủ tục làm Bằng Tốt Nghiệp:

1. Phiếu đăng ký làm bằng

- Học viên tải trực tiếp trên website của Trường hoặc liên hệ phòng Đào tạo Vừa làm vừa học.

- Phiếu đăng ký làm bằng gồm 2 phần:

+ Phần thông tin học viên tự khai và chịu trách nhiệm về tính chính xác của thông tin.

+ Phiếu đăng ký làm bằng có xác nhận của phòng Tài Vụ về việc hoàn thành học phí.

2. Lệ phí làm bằng: theo quy định tại thời điểm thu.

3. Cách thức nộp: lớp trưởng hoặc nhóm trưởng tiến hành thông báo đến các học viên và thu thủ tục như đã hướng dẫn ở trên để nộp.

4. Thời gian và địa điểm nộp: phòng ĐT VLVH (gặp cô HUYỀN-TP HCM và Thầy Bình-VT) từ 08h – 16h, từ ngày 19/03/2017 đến ngày 23/03/2017. Nếu học viên nộp sau thời gian này, chúng tôi phải để lại vào đợt làm bằng kế tiếp.

PHÒNG ĐÀO TẠO VỪA LÀM VỪA HỌC

 


TRUNG TÂM ĐÀO TẠO THƯỜNG XUYÊN

Địa chỉ: Số 2, Đường Võ Oanh, Phường 25, quận Bình Thạnh, TP Hồ Chí Minh
Điện Thoại: 0283.898.0429 – 0898.166.799
Email: daotao_vlvh@ut.edu.vn
UT MAP