Thông báo nghỉ học các lớp VLVH TP.HCM

Thành Phố Hồ Chí Minh, ngày 30 tháng 07 năm 2018

 

THÔNG BÁO NGHỈ HỌC

 

      Nhà trường thông báo nghỉ học như sau:

  • Các lớp hệ vừa làm vừa học (buổi tối) tại TP. Hồ Chí Minh được nghỉ học từ ngày 31/07/2018 đến hết ngày 03/09/2018.
  • Lịch học trùng vào thời gian nghỉ nói trên sẽ được sắp xếp lại và thông báo đến giảng viên và sinh viên.
  • Những kế hoạch học bù vẫn tiến hành bình thường.
  • Trong trường hợp giảng viên và các lớp muốn tiến hành lịch học như cũ thì giảng viên gửi thư về Tin nội bộ cho Phòng đào tạo VLVH (Thầy Bình).

        Mọi chi tiết liên hệ: Phòng Đào tạo VLVH: 08.3898.0429 – hoặc 0168.638.6378.

 

                                                                                                   KT. HIỆU TRƯỞNG

                                                                                                  PHÓ HIỆU TRƯỞNG

                                                                                                           (đã ký)

 

                                                                                               PGS.TS. Nguyễn Bá Hoàng


TRUNG TÂM ĐÀO TẠO THƯỜNG XUYÊN

Địa chỉ: Số 2, Đường Võ Oanh, Phường 25, quận Bình Thạnh, TP Hồ Chí Minh
Điện Thoại: 0283.898.0429 – 0898.166.799
Email: daotao_vlvh@ut.edu.vn
UT MAP