Ngành Công nghệ thông tin: 52480201 (112)

* Ngành Công nghệ thông tin: 52480201 (112) đào tạo 5 năm đối với Đại học Hệ Vừa làm vừa học.

* Các Hệ Văn Bằng 2, Liên thông từ Cao đẳng lên Đại học hình thức VLVH chương trình và thời gian học căn cứ vào kết quả chuyển điểm tương đương của từng học viên. Tối đa không quá 2,5 năm.


TRUNG TÂM ĐÀO TẠO THƯỜNG XUYÊN

Địa chỉ: Số 2, Đường Võ Oanh, Phường 25, quận Bình Thạnh, TP Hồ Chí Minh
Điện Thoại: 0283.898.0429 – 0898.166.799
Email: daotao_vlvh@ut.edu.vn
UT MAP