Cà Mau

Lịch thi L1, L2, L3 - Cà Mau - tháng 12/2015

TRƯỜNG ĐH GT VT TPHCM

PHÒNG ĐÀO TẠO VLVH

 

 
   
 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

 

 
   
 

TPHCM, ngày 15 tháng 10 năm 2015

THÔNG BÁO

LỊCH THI HẾT MÔN LẦN 1, 2, 3 CÁC LỚP ĐẠI HỌC HÌNH THỨC

VỪA LÀM VỪA HỌC:  XC11CM, CD12CM, DC14CM

 
   

 Thời gian thi:    - Từ ngày 05/12/2015 đến ngày 26/12/2015. Cụ thể dưới đây:

Stt

Ngày thi

Thời gian thi

Lớp

Khóa

Môn thi

Lần thi

Số lượng

01

Thứ 7 05/12/2015

7h30

DC

2014

Pháp luận đại cương

1

 

XC

2011

Tổ chức TC

2

 

CD

2012

 Những NLCB CN MLN P2

3

 

9h00

CD

2012

Tiếng anh chuyên ngành

1

 

DC

2014

Tiếng Anh căn bản 1

3

 

XC

2011

Sức bền vật liệu 1

3

 

13h00

DC

2014

Đại số

2

 

CD

2012

Thủy văn

3

 

XC

2011

Kết cấu BTCT 3

1

 

15h00

DC

2014

Giải tích 1

3

 

CD

2012

Cơ kết cấu 2

3

 

02

Chủ nhật 06/12/2015

7h30

CD

2012

Kết cấu BTCT

3

 

DC

2014

Anh văn căn bản 2

1

 

9h00

DC

2014

Giải tích 2

1

 

XC

2011

Kết cấu thép 2

3

 

13h00

XC

2011

CT Trên nền đất yếu

1

 

15h00

CD

2012

Nền móng

3

 

XC

2011

Luật XD

1

 

03

Thứ 7 19/12/2015

7h30

CD

2012

An toàn lao động

1

 

DC

2014

Nguyên lý CB P1

1

 

9h00

XC

2011

An toàn lao động

1

 

DC

2014

Tin học đại cương

1

 

13h30

CD

2012

Tin học ứng dụng

1

 

15h00

CD

2012

Kết cấu thép

1

 

04

Chủ nhật 20/12/2015

13h30

XC

2011

Ứng dụng TH (phòng máy)

3

 

05

Thứ 7 26/12/2015

7h30

CD

2012

Máy xây dựng

1

 

DC

2014

Vật lý A2

1

 

9h00

CD

2012

Thiết kế Đường P1

1

 

13h30

XC

2011

Kỹ thuật thi công

1

 

DC

2014

Vật lý 1

1

 

 Lưu ý: Sinh viên phải tập trung tại phòng thi trước 15 phút vào các buổi thi.

  Sinh viên khi đi thi phải mang theo giấy tùy thân có dán ảnh và đóng dấu giáp lai (để cán bộ coi thi đối chiếu). Sinh viên không thực hiện đúng quy định, chưa hoàn thành học phí sẽ không được vào phòng thi.

 

TL HIỆU TRƯỞNG

 


PHÒNG ĐÀO TẠO VỪA LÀM VỪA HỌC

Địa chỉ: Số 2, Đường D3, Phường 25, Quận Bình Thạnh, TP Hồ Chí Minh
Điện Thoại: (08) 3898 0429
Fax: (08) 3512 0124
Email: daotao_vlvh@hcmutrans.edu.vn
hcmutrans map