Cà Mau

Lịch thi lần 2, lần 3 lớp CD12CM, DC14CM - 08/2016 (có thay đổi)

TRƯỜNG ĐHGTVT TPHCM

PHÒNG ĐÀO TẠO VLVH

 

 
   

 

Số:     /TB-ĐT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

 

 
   

 

TPHCM, ngày     tháng 7 năm 2016

THÔNG BÁO

LỊCH THI HẾT MÔN LẦN 2, 3 CÁC LỚP ĐẠI HỌC HÌNH THỨC

VỪA LÀM VỪA HỌC:  CD12CM, DC14CM

 
   

 Thời gian thi:    - Từ ngày 06/8/2016 đến ngày 13/8/2016. Cụ thể dưới đây:

Stt

Ngày thi

Thời gian thi

Lớp

Khóa

Môn thi

Lần thi

Số lượng

01

Thứ 7

13/8/2016

7h30

DC

2014

Pháp luận đại cương

2

 

DC

2014

Anh văn căn bản 2

3

 

CD

2012

Tin học ứng dụng

3

 

9h00

DC

2014

Giải tích 2

3

 

DC

2014

Nguyên lý CB P1

3

 

CD

2012

TK Cầu thép

2

 

13h30

DC

2014

Tin học đại cương

3

 

DC

2014

Vật lý A2

3

 

CD

2012

Tiếng anh chuyên ngành

3

 

15h00

DC

2014

Vật lý 1

3

 

CD

2012

Kết cấu thép

3

 

02

Thứ 7

20/08/2016

7h30

DC

2014

Toán CĐ 3

2

 

CD

2012

Máy xây dựng

3

 

CD

2012

An toàn lao động

3

 

9h00

DC

2014

Hình Họa VKT

2

 

CD

2012

Thiết kế Đường P1

3

 

CD

2012

Tư tưởng HCM

2

 

13h30

DC

2014

KT lập trình

2

 

CD

2012

An toàn lao động

3

 

CD

2012

Mố trụ cầu

2

 

15h00

DC

2014

Mạch điện 1

2

 

CD

2012

Kinh Tế XD

2

 

CD

2012

TK Cầu BTCT

2

 


PHÒNG ĐÀO TẠO VỪA LÀM VỪA HỌC

Địa chỉ: Số 2, Đường D3, Phường 25, Quận Bình Thạnh, TP Hồ Chí Minh
Điện Thoại: (08) 3898 0429
Fax: (08) 3512 0124
Email: daotao_vlvh@hcmutrans.edu.vn
hcmutrans map