Cà Mau

Lịch Thi Cà Mau 08/2017

TRƯỜNG ĐẠI HỌC GTVT TPHCM

PHÒNG ĐÀO TẠO VLVH

 

 
   

 

Số:      /TB-ĐT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

 

 
   

 

 

THÔNG BÁO

LỊCH THI HẾT MÔN LẦN 1, 2, 3 CÁC LỚP ĐẠI HỌC

VỪA LÀM VỪA HỌC:  CD12CM, DC14CM

 
   

 Thời gian thi:    - Từ ngày 20/8/2017 đến ngày 27/8/2017. Cụ thể dưới đây:

Stt

Ngày thi

Thời gian thi

Lớp

Khóa

Môn thi

Lần thi

Số lượng

1

Thứ 7

19/8/2017

 

7h30

CD

2012

Khai Thác kiểm định cầu

1

 

 

 

 

 

 

9h30

CD

2012

Đường lối Cách mạng

1

 

DC

2014

Khí Cụ điện

1

 

13h30

DC

2014

Những NLCB CN P2

3

 

DC

2014

 Mạch điện tử 1

2

 

CD

2012

Môi trường XD

3

 

CD

2012

Khai thác kiểm định đường

2

 

15h00

CD

2012

Những NLCB CN P1

3

 

13h30

CD

2012

Quản lý dự án xây dựng

3

 

CD

2012

Xây dựng đường

3

 

15h00

CD

2012

 Đường trên Nền Đất yếu

2

 

CD

2012

Thi công cầu

3

 

02

Thứ 7

27/8/2017

7h30

DC

2014

Mạch điện 2

2

 

CD

2012

TK đường (F2)

3

 

CD

2012

Đường TP và QHGT

3

 

9h30

DC

2014

An Toàn Điện

2

 

DC

2014

Kỹ thuật số

3

 

DC

2014

Tiếng Anh CN

3

 

DC

2014

DC linh kiện ĐTử

3

 

 

Lưu ý: Sinh viên phải tập trung tại phòng thi trước 15phút vào các buổi thi.

  Sinh viên khi đi thi phải mang theo giấy tùy thân có dán ảnh và đóng dấu giáp lai (để cán bộ coi thi đối chiếu). Sinh viên không thực hiện đúng quy định, chưa hoàn thành học phí sẽ không được vào phòng thi.


PHÒNG ĐÀO TẠO VỪA LÀM VỪA HỌC

Địa chỉ: Số 2, Đường D3, Phường 25, Quận Bình Thạnh, TP Hồ Chí Minh
Điện Thoại: (08) 3898 0429
Fax: (08) 3512 0124
Email: daotao_vlvh@hcmutrans.edu.vn
hcmutrans map