Cà Mau

Lịch thi Cà Mau - 11/2017

TRƯỜNG ĐHGTVT TPHCM

PHÒNG ĐÀO TẠO VLVH

 

 
   

 

Số:      /TB-ĐT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

 

 
   

 

TPHCM, ngày 21 tháng 9 năm 2017

THÔNG BÁO

LỊCH THI HẾT MÔN LẦN 1, 2, 3 CÁC LỚP ĐẠI HỌC

VỪA LÀM VỪA HỌC:  CD12CM, DC14CM

 

 Thời gian thi:    - Ngày 04,05/11/2017 Cụ thể dưới đây:

Stt

Ngày thi

Thời gian thi

Lớp

Khóa

Môn thi

Lần thi

Số lượng

1

Thứ 7

04/11/2017

 

7h30

CD

2012

Khai Thác kiểm định cầu

2

 

DC

2014

KT vi Xử lý

1

 

9h30

CD

2012

Đường lối Cách mạng

2

 

DC

2014

Máy điện 1

1

 

13h30

DC

2014

Kỹ Thuật Đo 2

1

 

DC

2014

 Mạch điện tử 1&2

3

 

15h00

CD

2012

Khai thác kiểm định đường

3

 

DC

2014

Khí Cụ điện

2

 

CD

2012

 Đường trên Nền Đất yếu

3

 

DC

2014

An Toàn Điện

3

 


PHÒNG ĐÀO TẠO VỪA LÀM VỪA HỌC

Địa chỉ: Số 2, Đường D3, Phường 25, Quận Bình Thạnh, TP Hồ Chí Minh
Điện Thoại: (08) 3898 0429
Fax: (08) 3512 0124
Email: daotao_vlvh@hcmutrans.edu.vn
hcmutrans map