Cà Mau

Lịch thi Cà Mau 03/2018

 

TRƯỜNG ĐẠI HỌC GTVT TPHCM

PHÒNG ĐÀO TẠO VLVH

 

 

 

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

 

 

 

 

 

 THÔNG BÁO

LỊCH THI HẾT MÔN LẦN 1, 2, 3 CÁC LỚP ĐẠI HỌC

VỪA LÀM VỪA HỌC:  CD12CM, DC14CM

 

 Thời gian thi:    - Ngày 04/03/2018 đến ngày 11/03/2018 Cụ thể dưới đây:

Stt

Ngày thi

Thời gian thi

Lớp

Khóa

Môn thi

Lần thi

Số lượng

 

1

Chủ nhật

04/3/2018

 

7h30

 

 

 

 

 

 

 

 

DC

2014

Kỹ Thuật Đo 1

1

 

 

9h00

DC

2014

Điện tử CS

1

 

 

2

Chủ nhật

11/3/2018

 

7h30

DC

2014

Máy điện 2

1

 

 

9h00

DC

2014

Kỹ Thuật Đo 2

2

 

 

DC

2014

Khí Cụ điện

3

 

 

DC

2014

Máy điện 1

2

 

 

DC

2014

KT vi Xử lý

2

 

 

 

Lưu ý: Sinh viên phải tập trung tại phòng thi trước 15phút vào các buổi thi.

  Sinh viên khi đi thi phải mang theo giấy tùy thân có dán ảnh và đóng dấu giáp lai (để cán bộ coi thi đối chiếu). Sinh viên không thực hiện đúng quy định, chưa hoàn thành học phí sẽ không được vào phòng thi.


PHÒNG ĐÀO TẠO VỪA LÀM VỪA HỌC

Địa chỉ: Số 2, Đường D3, Phường 25, Quận Bình Thạnh, TP Hồ Chí Minh
Điện Thoại: (08) 3898 0429
Fax: (08) 3512 0124
Email: daotao_vlvh@hcmutrans.edu.vn
hcmutrans map