Cần Thơ

Thông báo Về kết quả đối chiếu, kiểm tra bằng THPT, THCN năm 2009 và kế hoạch đối chiếu kiểm tra bằng lần cuối tại Cần Thơ

TRƯỜNG ĐH GTVT TPHCM
        
KHOA TẠI CHỨC

---------------

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc Lập – Tự do – Hạnh phúc

-------------------

TP.HCM, Ngày 20 tháng 01 năm 2010

THÔNG BÁO

(Về kết quả đối chiếu, kiểm tra bằng THPT, THCN năm 2009 và kế hoạch đối chiếu kiểm tra bằng lần cuối tại Cần Thơ) 

Thực hiện kế hoạch đối chiếu, kiểm tra bằng cho sinh viên các lớp KX06CT A,B, KX07CT, VT08CT tại Cần Thơ

Qua 2 đợt ngày 11 - 12/04/2009 và ngày 06 - 07/06/2009 Khoa tại chức đã tiến hành kiểm tra đối chiếu và kết quả như sau :

    1./ Số lượng tổng quát :

 

STT

Lớp

Số lượng SV đã đối chiếu

Số lượng SV chưa đối chiếu

Số lượng SV cần xác minh lại bằng

01

KX06CTA

69 Sinh viên

09 Sinh viên

Không

02

KX06CTB

73  Sinh viên

07 Sinh viên

Không

03

KX07CT

55 Sinh viên

33 Sinh viên

Không

04

VT08CT

64 Sinh viên

28 Sinh Viên

Không

 

2./ Danh sách sinh viên chưa đối chiếu :

 

STT

Lớp

Mã số SV

Họ và tên

1

KX06CTA

KX06CT030

Nguyễn Trường Giang

2

 

KX06CT045

Trần Trung Hiếu

3

 

KX06CT068

Nguyễn Quốc Lộc

4

 

KX06CT071

Phạm Minh Mẫn

5

 

KX06CT076

Phạm Văn Minh

6

 

KX06CT081

Lương Hoàng Nam

7

 

KX06CT098

Trần Hoài Đức

8

 

KX06CT119

Nguyễn Văn SoDin

9

 

KX06CT140

Phan Thanh Thuấn

 

 

 

 

01

KX06CTB

KX06CT052

Lê Công Hưng

02

 

KX06CT053

Nguyễn Trọng Hòa

03

 

KX06CT082

Nguyễn Phước Nên

04

 

KX06CT090

Nguyễn Hữu Nhân

05

 

KX06CT091

Trần Hoàng Nhã

06

 

KX06CT096

Nguyễn Hoàng Đông

07

 

KX06CT160

Nguyễn Thị Thu Vân

 

 

 

 

01

KX07CT

KX07CT001

Nguyễn Trần Nhựt Anh

02

 

KX07CT002

Ngô Văn Anh

03

 

KX07CT004

Nguyễn Văn Chính

04

 

KX07CT008

Trần Minh Duy

05

 

KX07CT011

Võ Hoàng Giang

06

 

KX07CT014

Trần Văn Giữ

07

 

KX07CT015

Đinh Trường Hân

08

 

KX07CT016

Vũ Văn Hào

09

 

KX07CT019

Hoàng Thị Thanh Hoa

10

 

KX07CT020

Lâm Phương Hồng

11

 

KX07CT029

Trần Thị Bích Liễu

12

 

KX07CT032

Nguyễn Thị Kiều Mai

13

 

KX07CT036

Nguyễn Quốc Đạt

14

 

KX07CT038

Phan Nhật Nam

15

 

KX07CT040

Phạm Vĩnh Nghi

16

 

KX07CT041

Nguyễn Bửu Nguyên

17

 

KX07CT043

Hồ Thanh Đông

18

 

KX07CT047

Trần Minh Quang

19

 

KX07CT049

Trần Thị Ngọc Quế

20

 

KX07CT051

Huỳnh Thị Thanh  Quyên

21

 

KX07CT053

Lương Hoàng Sang

22

 

KX07CT054

Trần Văn Trường Sơn

23

 

KX07CT055

La Trường Sơn

24

 

KX07CT056

Đoàn Công Sơn

25

 

KX07CT057

Trần Hồng Sơn

26

 

KX07CT063

Nguyễn Tài

27

 

KX07CT064

Trịnh Đăng            Thắng

28

 

KX07CT069

Nguyễn Hồng Thái

29

 

KX07CT074

Phạm Văn Toàn

30

 

KX07CT075

Nguyễn Xuân Trang

31

 

KX07CT079

Nguyễn Thanh Trò

32

 

KX07CT081

Huỳnh Anh Tuấn

33

 

KX07CT087

Dương Minh Linh

 

 

 

 

01

VT08CT

0831070001

Nguyễn Hoàng Ân

02

 

0831070004

Võ Quốc Anh

03

 

0831070010

Phạm Văn Chơn

04

 

0831070011

Cao Thế Cường

05

 

0831070012

Nguyễn Minh Đại

06

 

0831070021

Nguyễn Hoàng Em

07

 

0831070023

Võ Mạnh Hà

08

 

0831070030

Nguyễn Văn Hùng

09

 

0831070031

Ngô Phạm Đình Huy

10

 

0831070032

Nguyễn Trung Kiên

11

 

0831070033

Đinh Đạt Kiều

12

 

0831070036

Huỳnh Dũng Liêm

13

 

0831070046

Nguyễn Văn Nam

14

 

0831070047

Đặng Công Nam

15

 

0831070062

Trần Danh Sáng

16

 

0831070065

Phạm Văn Thạch

17

 

0831070067

Nguyễn Giáo Thắng

18

 

0831070070

Nguyễn Duy Thảo

19

 

0831070071

Đặng Văn Thiện

20

 

0831070073

Vũ Hồng Tiến

21

 

0831070077

Nguyễn Quốc Triệu

22

 

0831070078

Trần Quốc Trực

23

 

0831070080

Đặng Công Trung

24

 

0831070083

Mạc Xuân Tùng

25

 

0831070085

Nguyễn Thanh Tùng

26

 

0831070087

Phạm Quốc Việt

27

 

0831070092

Nguyễn Văn Lân

28

 

0831070093

Mai Thanh Huy

Khoa Tại chức xin thông báo tới Ban quản lý Trường Trung học Giao thông Vận tải Miền nam, sinh viên chưa đối chiếu kiểm tra bằng và sinh viên có yêu cầu xin chỉnh sửa thông tin cá nhân nội dung thông báo như sau :

- Sinh viên có yêu cầu xin chỉnh sửa (quê quán, tên lót …) lập danh sách chỉnh sửa theo lớp (lớp trưởng lập danh sách theo mẫu) và nộp về Khoa tại chức chậm nhất vào ngày 27/03/2010.

- Sinh viên có tên trong danh sách chưa đối chiếu kiểm tra bằng (theo danh sách ở trên)  yêu cầu có mặt tại văn phòng Khoa tại chức Trường Đại học Giao thông Vận tải TPHCM, Số 02 - Đường D3 - Văn Thánh Bắc - Phường 25 quận Bình Thạnh - TPHCM để đối chiếu kiểm tra bằng lần cuối

Thời gian : Ngày 13/03/2010 và ngày 14/13/2010

Sáng : 7h30 – 11h

Chiều : 13h30 – 17h

Sinh viên Khi đi đối chiếu mang theo các giầy tờ sau :

1. Bằng tốt nghiệp phổ thông trung học (THCN, bằng Cao đẳng, bằng Đại học

(Bản chính)

2. Bản sao có công chứng bằng tốt nghiệp THPT (THCN, Đại học, Cao đẳng)

3.  Giấy chứng minh nhân dân.

4.  Thẻ sinh viên

Lưu ý:

Đây là đợt đối chiếu lần cuối cùng, sau đợt đối chiếu này những sinh viên nào không thực hiện việc kiểm tra đối chiếu Khoa tại chức sẽ  xóa tên và buộc thôi học

Vậy Khoa tại chức xin thông báo tới Ban quản lý Trường Trung học Giao thông Vận tải Miền nam, Ban cán sự các lớp và các cá nhân có tên trong danh sách ở trên được biết để thực hiện .

Nơi nhận:        

- Khoa TC Trường TH GT VT Miền Nam

- Lớp KX06CT, KX07CT, VT08CT

- Ban QL Website

- Lưu Khoa TC

TL. HIỆU TRƯỞNG

TRƯỞNG KHOA TẠI CHỨC

     (Đã ký)         

      ThS. Lê Văn Hiền


TRUNG TÂM ĐÀO TẠO THƯỜNG XUYÊN

Địa chỉ: Số 2, Đường Võ Oanh, Phường 25, quận Bình Thạnh, TP Hồ Chí Minh
Điện Thoại: 0283.898.0429 – 0898.166.799
Email: daotao_vlvh@ut.edu.vn
UT MAP