Cần Thơ

Thông báo V/v báo cáo tình hình giảng dạy và học tập tại các cơ sở liên kết đào tạo

TRƯỜNG ĐH GTVT TP. HCM

KHOA TẠI CHỨC

---------------

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

 

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 05 tháng 04 năm 2010

 

THÔNG BÁO

(V/v báo cáo tình hình giảng dạy và học tập

 tại các cơ sở liên kết đào tạo)

Nhằm tăng cường công tác quản lý và thực hiện có nề nếp việc dạy và học tại các cơ sở liên kết đào tạo. Khoa tại chức Trường Đại học Giao thông Vận tải TP.HCM kính đề nghị quý trường, (các Cơ sở đào tạo liên kết) Phối hợp với chúng tôi triển khai việc báo cáo công tác giảng dạy và học tập của các cơ sở liên kết.

Nội dung và trình tự cụ thể như sau :

- Các trường (Cơ sở) tổng hợp về tình hình giảng dạy và học tập của các lớp tại cơ sở và gửi về Khoa tại chức vào thứ 2 hàng tuần qua tin nội bộ của Trường Đại học Giao thông Vận tải TP.HCM. (gửi cho Thầy Hiền hoặc Pháp)  (theo mẫu, tải tại đây).

- Các môn học không có Giảng viên giảng dạy hoặc giảng dạy không đủ số giờ, không đủ số tiết theo quy định đề nghị quý Trường (Cơ sở) ghi vào cột ghi chú, trường hợp giảng viên giảng dạy đúng số giờ và số tiết theo quy định thì đánh dấu X vào khung bảng .

- Các Trường, (Cơ sở ) đào tạo liên kết tổng hợp các ý kiến đề xuất từ phía Giảng viên, cán bộ quản lý và Sinh viên về tất cả các vấn đề liên quan đến học tập và gửi về Khoa tại chức trên tinh thần trung thực, thẳng thắn, có tính chất xây dựng (theo mẫu).

Vì mục tiêu và kế hoạch đào tạo nhằm không ngừng nâng cao chất lượng dạy và học khoa tại chức kính đề nghị quý trường, các trung tâm đào tạo liên kết phối hợp tốt hơn nữa với Khoa tại chức và cùng thực hiện thông báo này .

 

Trưởng Khoa Tại chức

(đã ký)

ThS. Lê Văn Hiền


TRUNG TÂM ĐÀO TẠO THƯỜNG XUYÊN

Địa chỉ: Số 2, Đường Võ Oanh, Phường 25, quận Bình Thạnh, TP Hồ Chí Minh
Điện Thoại: 0283.898.0429 – 0898.166.799
Email: daotao_vlvh@ut.edu.vn
UT MAP