Cần Thơ

Lịch thi lần 1, 2, 3 của các lớp VT08CT, KX09CT, XC10CT


Ngày

03 - 12 - 2011

Lớp

07h30

09h30

13h30

15h30

VT08CT

Công Ước QT Về Đóng tàu (L1)

Thiết Kế Tàu (L2)

Mỹ Thuật TK Tàu (L1)

TK Đội Tàu CT (L2) 

KX09CT

Kinh Tế Công Cộng (L1)

Luật Kinh Tế (L2)

Tin Học CB (L3)

 Trắc Địa (L2)

XC10CT

Pháp Luật ĐC (L1)

Vật Lý 2 (L2)

Tin Học CB (L3)

Cơ Lý Thuyết (L2) 

 

Ngày

04-12-2011

Lớp

07h30

09h30

13h30

15h30

VT08CT

KT Đo Khi Thử Tàu (L1)

TB Năng Lượng (L2)

Lý Thuyết Đàn Hồi (L3)

 Khoa Học Quản Lý (L2)

KX09CT

Vật Liệu XD (L1)

ĐC – CHĐ – NM (L3)

 

 

XC10CT

Tiếng Anh CB2 (L1)

Vật Lý 1 (L3)

 

 

Chú ý :

- Học viên vào phòng phải mang theo Thẻ Sinh viên hoặc Giấy CMND                    

- Những thắc mắc về kế hoạch học tập, thi, kiểm tra …., học viên liên hệ trực tiếp với khoa Tại chức qua địa chỉ  Email: taichuchcm@yahoo.com.sg hoặc ĐT : 08.38980429  


TRUNG TÂM ĐÀO TẠO THƯỜNG XUYÊN

Địa chỉ: Số 2, Đường Võ Oanh, Phường 25, quận Bình Thạnh, TP Hồ Chí Minh
Điện Thoại: 0283.898.0429 – 0898.166.799
Email: daotao_vlvh@ut.edu.vn
UT MAP