Cần Thơ

Danh sách sinh viên còn thiếu thủ tục đối chiếu bằng TN lớp KX07CT

Xem danh sách chi tiết tại đây.

Ghi Chú : Sinh viên chưa hoàn thành thủ tục trên sẽ không được xét tốt nghiệp .


TRUNG TÂM ĐÀO TẠO THƯỜNG XUYÊN

Địa chỉ: Số 2, Đường Võ Oanh, Phường 25, quận Bình Thạnh, TP Hồ Chí Minh
Điện Thoại: 0283.898.0429 – 0898.166.799
Email: daotao_vlvh@ut.edu.vn
UT MAP