Cần Thơ

Thông báo V/v chốt danh sách sinh viên đủ điều kiện thi tốt nghiệp Lớp VT08CT

- Căn cứ tình hình học tập của sinh viên lớp VT08CT.

- Căn cứ lịch thi tốt nghiệp của Khoa Đóng tàu và Công trình nổi .

- Theo đề nghị của Trưởng khoa Đóng tàu thủy và Công trình nổi .

Phòng Đào tạo VLVH Trường ĐHGTVT TPHCM thông báo thời gian chốt danh sách sinh viên đủ đk thi tốt nghiệp của lớp VT08CT cụ thể như sau:

1./ Thời gian chốt danh sách: Ngày 10/05/2012

2./ Thời gian nhận bảng điểm Cá nhân:

Sinh viên liên hệ Văn phòng Trung tâm Đào tạo tại chức Trường Trung cấp Giao thông Vận tải Miền Nam (gặp Cô Giang) nhận bảng điểm Cá nhân kiểm tra

- Thời gian:  Ngày 05/05/2012

Lưu ý:

- Đề nghị Giáo viên tham gia giảng dạy lớp VT08CT hoàn thành việc trả điểm L1, L2, L3 trước ngày chốt danh sách (Kể cả điểm bảo vệ đồ án).

- Sinh viên lớp VT08CT kiểm tra lại điểm thi của mình nếu có sai sót thì tập hợp lại cho Cô Giang  (Trung Tâm Đào tào Tại chức ) và gửi về Phòng Đào tạo VLVH trước 17h30 ngày 10/05/2012 . Sau thời hạn trên Phòng Đào tạo VLVH không giải quyết.

Kính đề nghị các đồng chí  là cán bộ phụ trách cơ sở và ban cán sự lớp VT08CT triển khai thông báo này tới sinh viên và phối hợp với Phòng Đào tạo VLVH  cùng thực hiện .

PHÒNG ĐÀO TẠO VỪA LÀM VỪA HỌC


TRUNG TÂM ĐÀO TẠO THƯỜNG XUYÊN

Địa chỉ: Số 2, Đường Võ Oanh, Phường 25, quận Bình Thạnh, TP Hồ Chí Minh
Điện Thoại: 0283.898.0429 – 0898.166.799
Email: daotao_vlvh@ut.edu.vn
UT MAP