Cần Thơ

Lịch thi lần 1, 2, 3 của các lớp VT08CT, KX09CT, XC10CT


Ngày

07/04/2012

Lớp

07h30

09h30

13h30

15h30

VT08CT

An Toàn LĐ (L2)

Động Lực Học (L2)

Tin Học ứng Dụng 2 (L3)

Tin Học Ứng Dụng 1 (L3)

CN Đóng Mới (L2)

KX09CT

Kinh Tế Lượng (L1)

Kinh Tế Môi Trường (L2)

Máy Xây Dựng (L1)

Trắc Địa (L3)

XC10CT

Những Nguyên Lý P2 (L1)

Pháp Luật ĐC (L2)

Giải Tích 2 (L1)

Tiếng Anh CB2 (L2)

 

Ngày

08/04/2012

Lớp

07h30

09h30

13h30

15h30

VT08CT

Mỹ Thuật TK Tàu (L2)

CNXH (L2)

Điện Tàu (L3)

Công Ước QT Về Đóng (L2)

KX09CT

Luật Kinh Tế (L3)

Kinh Tế Công Cộng (L2)

Toán Kinh tế (L1)

Vật Liệu XD (L2)

XC10CT

Cơ Lý Thuyết (L3)

Sức Bền VL (L1)

Vật Lý 2 (L3)

Thủy Lực (L1)

 Chú ý :           

- Học viên vào phòng phải mang theo Thẻ Sinh viên hoặc Giấy CMND                    

- Những thắc mắc về kế hoạch học tập, thi, kiểm tra …., học viên liên hệ trực tiếp với khoa Tại chức qua địa chỉ Email: taichuchcm@yahoo.com.sg, ĐT: 08.38980.429


TRUNG TÂM ĐÀO TẠO THƯỜNG XUYÊN

Địa chỉ: Số 2, Đường Võ Oanh, Phường 25, quận Bình Thạnh, TP Hồ Chí Minh
Điện Thoại: 0283.898.0429 – 0898.166.799
Email: daotao_vlvh@ut.edu.vn
UT MAP