Cần Thơ

Kế Hoạch thực tập, thi tốt nghiệp lớp KX09CT


TRƯỜNG ĐH GTVT TP. HCM
PHÒNG ĐT VLVH
 
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
 

TP.Hồ Chí Minh, ngày 11 tháng 12 năm 2013
 
                         
                                                   KẾ HOẠCH
Thực tập TN, chốt danh sách nhận đề tài, thi tốt nghiệp khóa 2009 - 2014 hệ ĐH VLVH ngành kinh tế xây dựng lớp KX09C6 (Tổng 6) KX09CT (Cần Thơ)
 
Căn cứ chương trình đào tạo hệ vừa làm, vừa học (VLVH).
Căn cứ kế hoạch giảng dạy năm học 2013 – 2014 và tiến độ học tập thực tế
Nay Phòng đào tạo VLVH thông báo đến học viên ngành Kinh tế XD khóa 2009 - 2014 lớp KX09C6 (Tổng 6) và KX09CT (Cần Thơ) kế hoạch cụ thể như sau :
 
1./ LỚP KX09C6 
1./ Thời gian thực tập
18/11/2013 – 09/01/2014
 
2./ Bảo vệ thực tập tốt nghiệp
11/01/2014
 
3./ Phổ biến quy chế, giải đáp thắc mắc
Chiều 11/01/2014
 
4./ Chốt danh sách học viên đủ điều kiện nhận đề tài TN, thi tốt nghiệp
17/02/2014
 
5./ Giao đề tài tốt nghiệp
24/02/2014
 
6./ Bảo vệ thử  
26/04/2014
 
7./ Nộp luận văn  tốt nghiệp
31/05/2014
 
8./ Thi tốt nghiệp môn 1  
11/05/2014  
 
9 ./ Thi tốt nghiệp môn 2
08/06/2014
 
 
2./ LỚP KX09CT :      
1./ Thời gian thực tập
11/11/2013 – 02/01/2014
 
2. Bảo vệ thực tập tốt nghiệp
04/01/2014
 
3./ Phổ biến quy chế, giải đáp thắc mắc
Chiều 04/01/2014
 
4./ Chốt danh sách học viên đủ điều kiện nhận đề tài TN, thi tốt nghiệp
28/02/2014
 
5./ Giao đề tài tốt nghiệp
08/03/2014
 
6./ Bảo vệ thử  
10/05/2014
 
7./ Nộp luận văn  tốt nghiệp
30/05/2014
 
8./ Thi tốt nghiệp môn 1  
11/05/2014  
 
9 ./ Thi tốt nghiệp môn 2
08/06/2014
 
 
v     Ghi chú :
-         Học viên hoàn trả nợ môn trước ngày Phòng đào tạo VLVH chốt danh sách, sau ngày chốt danh sách học viên mới có điểm trả nợ thì phải chuyển sang nhận đề tài tốt nghiệp, thi tốt nghiệp trong đợt 2.
-         Mọi thắc mắc về kế hoạch thực tập, thi tốt nghiệp học viên liên hệ Phòng Đào tạo VLVH để được hướng dẫn, giải đáp.
 
                                                                           TL. HIỆU TRƯỞNG

TRUNG TÂM ĐÀO TẠO THƯỜNG XUYÊN

Địa chỉ: Số 2, Đường Võ Oanh, Phường 25, quận Bình Thạnh, TP Hồ Chí Minh
Điện Thoại: 0283.898.0429 – 0898.166.799
Email: daotao_vlvh@ut.edu.vn
UT MAP