Cần Thơ

Lịch thi lại các lớp VLVH tại Cần Thơ tháng 1/2014

 

 

Lớp
Ngày 18 – 01 - 2014
07h30
09h30
13h30
15h30
KX09CT
Chiến Lược KD
(L2)
Tổ chức ĐHSX 
(L2)  
Quản Lý DAXD
(L1)
Phân Tích HĐ KT
(L3)
XC10CT
Kinh Tế XD
(L2)
Kết Cấu BTCT2
(L2)
Tiếng Anh CN
(L1)
Đại Số (L3)
KX12CT
Lý Thuyết XS
(L1)
Kinh Tế vi mô 2
(L1)
Toán Cao Cấp 1
(L3)
Anh Văn CB2
(L1)

Lớp
Ngày 19 – 01 - 2014
07h30
09h30
13h30
15h30
KX09CT
Lập và Thẩm định
(L3)
Nguyên Lý TK
(L3)
Đấu Thầu … (L1)
Kinh Tế XD
(L3)
XC10CT
Đàn Hồi ứng Dụng
(L1)
Nền Móng (L3)
KT Thi công và Máy XD
(L1)
Vật Liệu XD
(L3)
KX12CT
Tư Tưởng HCM
(L1)
 
 
 

Chú ý :           
- Học viên vào phòng phải mang theo Thẻ Sinh viên hoặc Giấy CMND                 
- Những thắc mắc về kế hoạch học tập, thi, kiểm tra ….,
học viên liên hệ trực tiếp với Phòng Đào tạoVLVH qua địa chỉ

 Email: taichuchcm@yahoo.com.sg hoặcĐT : 08.38980429

PHÒNG ĐÀO TẠO VỪA LÀM VỪA HỌC


TRUNG TÂM ĐÀO TẠO THƯỜNG XUYÊN

Địa chỉ: Số 2, Đường Võ Oanh, Phường 25, quận Bình Thạnh, TP Hồ Chí Minh
Điện Thoại: 0283.898.0429 – 0898.166.799
Email: daotao_vlvh@ut.edu.vn
UT MAP