Cần Thơ

Lịch Thi XC10CT, KX12CT tháng 4/2014

Lớp
Ngày 12 – 04 - 2014
07h30
09h30
13h30
15h30
XC10CT
)
Tiếng Anh CN (L2)
Đàn Hồi UD (L2)
 
Kết Cấu BTCT2 (L3)
KX12CT
ĐC – CHĐ – NM (L1)
LT Xác Suất (L2)
Kinh Tế Vi Mô 2 (L2)
Anh Văn CB2 (L2)
 
Lớp
Ngày 13 – 04 - 2014
07h30
09h30
13h30
15h30
XC10CT
Kết Cấu Thép 1 (L2)
TC Thi Công (L1)
 KTTC Và Máy XD (L2)
 Kinh Tế XD (L3)
KX12CT
Tư Tưởng HCM (L2)
Luật Kinh Tế (L2)
Kinh Tế Vi Mô 1 (L3)
Anh Văn CB1 (L3)
 

TRUNG TÂM ĐÀO TẠO THƯỜNG XUYÊN

Địa chỉ: Số 2, Đường Võ Oanh, Phường 25, quận Bình Thạnh, TP Hồ Chí Minh
Điện Thoại: 0283.898.0429 – 0898.166.799
Email: daotao_vlvh@ut.edu.vn
UT MAP