Cần Thơ

Lịch thi tháng 9/2014

 

 

 

 

 

Ngày

13 - 09 - 2014

Lớp

07h30

09h30

13h30

15h30

XC10CT

Luật XD (L1)

TC Thi công (L3)

Kết cấu Thép 2 (L2)

CT Trên NĐY (L1) 

KX12CT

LS Các HT Kinh Tế (L1)

Hình Họa VKT (L2)

Tin Học ĐC (L2)

Kinh Tế PT (L2) 

 

Ngày

14 - 09 - 2014

Lớp

07h30

09h30

13h30

15h30

XC10CT

Kết Cấu BTCT3 (L1)

Ứng Dụng TH (L2)

Anh Văn CN (HLL1)

 

KX12CT

Cơ Xây Dựng (L1)

Kinh Tế Vĩ Mô 1 (L2)

 

Kinh Tế Vĩ Mô 2 (L2) 


TRUNG TÂM ĐÀO TẠO THƯỜNG XUYÊN

Địa chỉ: Số 2, Đường Võ Oanh, Phường 25, quận Bình Thạnh, TP Hồ Chí Minh
Điện Thoại: 0283.898.0429 – 0898.166.799
Email: daotao_vlvh@ut.edu.vn
UT MAP