Cần Thơ

Lịch thi lần 1,2,3 các lớp Cần Thơ Đợt tháng 11/2014

 
   

   Ngày

    Giờ

 Lớp

22 – 11 - 2014

07h30

09h30

13h30

15h30

KX12CT

Trắc Địa (L1)

Kinh tế Phát triển (L3)

Tin Học ĐC (L3)

Toán Kinh Tế (L1)

Hình Họa (L3)

XC10CT

KT Thi Công 2 (L1)

Kết cấu BTCT 3 (L2)

CT Trên NĐY (L2)

An Toàn LĐ (L1)

 

                Ngày
   Giờ

Lớp

23 – 11 - 2014

07h30

09h30

13h30

15h30

KX12CT

Cơ Xây Dựng (L2)

Máy XD (L1)

Kinh Tế Vĩ Mô 2 (L3)

Luật Kinh Tế (L3)

XC10CT

Kết Cấu Thép 2 (L3)

Ứng Dụng TH (L3)

Cơ Kết Cấu 1 (L1HL)

Địa chất CT (L1HL)

 

 

 

 

 

 

Chú ý :           

- Học viên vào phòng phải mang theo Thẻ Sinh viên hoặc Giấy CMND                 

- Những thắc mắc về kế hoạch học tập, thi, kiểm tra …., học viên liên hệ trực tiếp với Phòng Đào tạoVLVH qua địa chỉ

 Email: taichuchcm@yahoo.com.sg hoặcĐT : 08.38980429

                                                                          TP.HCM,Ngày 28  Tháng 10 năm 2014

                                                                                                TL.Hiệu Trưởng


TRUNG TÂM ĐÀO TẠO THƯỜNG XUYÊN

Địa chỉ: Số 2, Đường Võ Oanh, Phường 25, quận Bình Thạnh, TP Hồ Chí Minh
Điện Thoại: 0283.898.0429 – 0898.166.799
Email: daotao_vlvh@ut.edu.vn
UT MAP