Cần Thơ

Lịch thi KX12CT - 01/2017

Ngày

20- 01 - 2017

Lớp

17h30

19h00

13h30

15h30 

KX12CT

 

 

Quản lý DAXD (L3)

 

  Phân tích HĐKT (L3)

Chiến lược KD (L3)

         

 

 

Ngày

21 - 01 - 2017

Lớp

07h30

09h00

     10h30

13h30

15h30

KX12CT

Đấu thầu ... (L2)

 

Tổ chức ĐHSX (L2)

 

Môi trường ...(L2)

 

 

      

       

 

 


TRUNG TÂM ĐÀO TẠO THƯỜNG XUYÊN

Địa chỉ: Số 2, Đường Võ Oanh, Phường 25, quận Bình Thạnh, TP Hồ Chí Minh
Điện Thoại: 0283.898.0429 – 0898.166.799
Email: daotao_vlvh@ut.edu.vn
UT MAP