Cần Thơ

Thông báo V/v đối chiếu, kiểm tra bằng gốc cho sinh viên Tại chức tại cơ sở Cần Thơ

TRƯỜNG ĐH GTVT TPHCM
         KHOA TẠI CHỨC

---------------

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc Lập – Tự do – Hạnh phúc

-------------------

TP.HCM, Ngày 18 tháng 3 năm 2009


THÔNG BÁO

(V/v đối chiếu, kiểm tra bằng gốc cho sinh viên

 Tại chức tại cơ sở Cần Thơ)

Để quản lí chặt ch hồ sơ đầu vào, tránh gian lận tiêu cực và phục vụ cho công tác xét tốt nghiệp và làm bằng tốt nghiệp cho sinh viên tất cả các khoá.

Khoa Tại chức thông báo cho sinh viên các lớp khoá 2004 -2008 tại Cần Thơ kế hoạch đối chiếu, kiểm tra bằng gốc như sau:

1. Đối tượng đối chiếu kiểm tra bằng :

Khoa Tại chức sẽ tiến hành đối chiếu, kiểm tra bằng tốt nghiệp THPT (Hoặc cao đẳng, THCN) cho tất cả sinh viên các lớp  KX06CTA, KX06CTB, KX07CT, VT08CT hệ vừa làm, vừa học tại cơ sở Cần Thơ

2. Thời gian:

 

Ngày Tháng

Đợt

Thời gian

11/4 -12/4/2009

Đợt 1

Sáng 7h – 11h30

Chiều 13h -17h30

06/06/2009

Đợt 2

 

3. Địa Điểm :

Trường TH GT VT Miền Nam, Số 5, Ngô Hữu Hạnh, Quận Ninh Kiều , TP Cần Thơ

4. Kế hoạch cụ thể :

Đợt 1 :

Đợt

Ngày Tháng

Lớp

Thời gian

Ghi chú

Đợt 1

 

Ngày 11/04/09

KX06CTA

KX06CTB

Sáng 7h – 11h30

Chiều 13h -17h30

80 SV

80 SV

Ngày 12/04/09

KX07CT

VT08CT

Sáng 7h – 11h30

Chiều13h -17h30

88 SV

80 SV

 Đợt 2 :

Đợt

Ngày Tháng

Lớp

Thời gian

Ghi chú

Đợt 2

Ngày 06/06/09

KX06CTA

KX06CTB

 

Sáng 7h – 11h30

Chiều 13h -17h30

80 SV

80 SV

 

Ngày 07/06/09

KX07CT

VT08CT

Sáng 7h – 11h30

Chiều 13h -17h30

88 SV

80 SV


5. Hồ sơ thủ tục :

Sinh viên đến đối chiếu,kiểm tra bằng phải mang theo các giấy tờ sau :

1.Bằng tốt nghiệp phổ thông trung học ( THCN,học nghề,hoặc bằng cao đẳng – Bản chính).

2. Bản sao có công chứng bằng tốt nghiệp PTTH ( THCN,học nghề hoặc cao đẳng ).

3. Giấy Chứng minh nhân dân .

4.Thẻ sinh viên .

6. Thể thức yêu cầu:

- Đề nghị Sinh viên đi làm thủ tục đúng ngày, giờ thông báo, khoa Tại chức sẽ không giải quyết những trường hợp ngoài thông báo này và sinh viên đến so bằng không đúng lịch trên, Để Việc đối chiếu,kiểm tra được thuận lợi, mỗi lớp tập trung theo từng nhóm nhỏ khoảng 10 người (Hoặc lớp trưởng các lớp thu nhận và đối chiếu ) tập hợp và đối chiếu với khoa Tại chức

- Sinh viên không đến đối chiếu và kiểm tra bằng như đã thông báo ở trên thì Khoa Tại chức sẽ không chịu trách nhiệm và mọi khiếu kiện về sau sẽ không được giải quyết.

 

Trưởng Khoa Tại chức

     (Đã ký)         

      ThS. Lê Văn Hiền


TRUNG TÂM ĐÀO TẠO THƯỜNG XUYÊN

Địa chỉ: Số 2, Đường Võ Oanh, Phường 25, quận Bình Thạnh, TP Hồ Chí Minh
Điện Thoại: 0283.898.0429 – 0898.166.799
Email: daotao_vlvh@ut.edu.vn
UT MAP