Đồng Tháp

Thông báo kế hoạch tổ chức Lễ Khai giảng lớp CD13ĐT

 
 
 
 
 
TRƯỜNG ĐẠI HỌC GT VT TPHCM
PHÒNG ĐÀO TẠO VLVH
_______________
 
 
 
 
 
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
________________________
                 Số:           /TB - VLVH
TP. Hồ Chí Minh, ngày 11 tháng 12 năm  2013

 
THÔNG BÁO
V/v tổ chức Lễ khai giảng – Lớp Xây dựng Cầu đường  
     Khóa 2013 – 2018 tại Đồng Tháp
 
             Được sự phối hợp của Trường CĐCĐ Đồng Tháp. Trường Đại Học Giao thông Vận tải TPHCM tổ chức Lễ khai giảng – lớp Xây dựng Cầu đường khóa 2013 – 2018. Thời gian và kế hoạch cụ thể như sau :
-          Thời gian : 15h ngày 28/12/2013
-          Địa điểm : Hội trường lớn Trường CĐCĐ Đồng Tháp - số 259 Thiên Hộ Dương Thành Phố Cao Lãnh – Đồng Tháp.
-          Trang Phục tham dự lễ : Áo sơ mi trắng, quần đen .
Kính mời quý Thầy Cô giáo, quý phụ huynh và các tân học viên sắp xếp thời gian tham dự buổi lễ .
Rất mong được sự có mặt đầy đủ, đúng giờ của các Anh/Chị học viên.
Thông báo này thay cho giấy mời.
 
Lưu ý :  Sau phần khai giảng Nhà trường sẽ tiến hành phổ biến quy chế đào tạo. do vậy kính đề nghị các anh chị học viên có mặt đầy đủ (kể cả học viên thuộc diện tuyển thẳng).
 
PHÒNG ĐÀO TẠO VỪA LÀM VỪA HỌC

PHÒNG ĐÀO TẠO VỪA LÀM VỪA HỌC

Địa chỉ: Số 2, Đường D3, Phường 25, Quận Bình Thạnh, TP Hồ Chí Minh
Điện Thoại: (08) 3898 0429
Fax: (08) 3512 0124
Email: daotao_vlvh@hcmutrans.edu.vn
hcmutrans map