Đồng Tháp

Lịch thi các lớp KX09ĐT, XC10DT, KX10DT, CD13DT


Ngày

15-03-2014

Lớp

07h30

09h30

13h30

15h30

XC09DT

Quản Lý DA XD (L1)

Luật XD (L3)

Cấp Thoát Nước  (L1)

An Toàn LĐ (L3)

XC10DT

Kết Cấu BTCT 3 (L1)

Đàn Hồi Ứng Dụng (L3)

Luật XD (L1)

Kinh Tế XD (L3)

KX10DT

Kế Toán DNXL (L1)

Quản Trị DN (L2)

Thị Trường CK (L1)

Định Mức Và ĐG (L2)

CD13DT

Tiếng Anh CB1 (L1)

 

Đại Số (L1)

 

 

Ngày

16-03-2014

Lớp

07h30

09h30

13h30

15h30

XC09DT

Công Trình GT (L2)

Động lực Học CT (L1)

Nhà Nhiều Tầng (L2)

 

XC10DT

Ứng Dụng Tin Học (L2)

CT Trên Nền Đất Yếu (L1)

Kinh Tế CT (L3)

 

KX10DT

Mar Xây Dựng (L2)

Lập và Thẩm định (L1)

Điều tra QH (L2)

Kinh Tế XD (L3)

Chú ý :

- Học viên vào phòng phải mang theo Thẻ Sinh viên hoặc Giấy CMND                    

- Những thắc mắc về kế hoạch học tập, thi, kiểm tra …., học viên liên hệ trực tiếp với khoa Tại chức qua địa chỉ  Email: taichuchcm@yahoo.com.sg hoặc ĐT : 08.38980429 


PHÒNG ĐÀO TẠO VỪA LÀM VỪA HỌC

Địa chỉ: Số 2, Đường D3, Phường 25, Quận Bình Thạnh, TP Hồ Chí Minh
Điện Thoại: (08) 3898 0429
Fax: (08) 3512 0124
Email: daotao_vlvh@hcmutrans.edu.vn
hcmutrans map