Đồng Tháp

Thông báo về kế hoạch đối chiếu, kiểm tra bằng gốc cho sinh viên các lớp hệ Đại học vừa làm vừa học tại Đồng Tháp năm 2014


 TRƯỜNG ĐẠI HỌC

GIAO THÔNG VẬN TẢI TP.HCM

PHÒNG ĐÀO TẠO VLVH

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc


Số:           /TB - VLVH

TP. Hồ Chí Minh, ngày 22 tháng 04 năm  2014

THÔNG BÁO

(V/v đối chiếu, kiểm tra bằng gốc cho sinh viên các lớp hệ Đại học VLVH học tại Trường Cao đẳng Cộng đồng Đồng Tháp  năm 2014 )

    Thực hiện kế hoạch đối chiếu, kiểm tra bằng cho sinh viên các lớp hệ đại học VLVH năm 2014.

    Phòng Đào tạo VLVH thông báo kế hoạch đối chiếu kiểm tra bằng cho sinh viên các lớp hệ Đại học VLVH học tại Trường Cao đẳng Cộng đồng Đồng Tháp cụ thể như sau :

1./ Đối tượng đối chiếu :

  Sinh viên lớp CD13DT (đợt 1) và Sinh viên các lớp XC09DT, XC10DT, KX10DT từ trước đến nay chưa thực hiện việc kiểm tra đối chiếu.  

2./ Thời gian : Ngày 16 và ngày 17/05/2014

- Tối  : 8h – 10h

- Chiều : 13h30 – 16h

3./ Địa điểm : Văn Phòng Khoa Tại chức Trường CĐCĐ Đồng Tháp

Số 259 – Thiên Hộ Dương – TP Cao Lãnh – Đồng Tháp

4./ Hồ Sơ thủ tục :

Sinh viên đến đối chiếu, kiểm tra bằng yêu cầu mang theo các giấy tờ sau :

-   Bằng gốc (Bằng chính) Tốt nghiệp PTTH (Hoặc THCN, TH nghề, Cao đẳng, Đại học) và 2 bản photo các loại bằng trên có công chứng không quá 6 tháng.

-   Giấy chứng minh nhân dân.(Bản chính và bản pho to)

-    Thẻ Sinh viên.

5./ Cách thức thực hiện :

-   Sinh viên mang theo các giấy tờ nêu trên đến trực tiếp Văn phòng Khoa tại chức Trường CĐ CĐ Đồng Tháp để Cán bộ Trường Đại học GTVT TPHCM thực hiện kiểm tra đối chiếu.

-   Sinh viên có thể tập hợp theo từng nhóm nhỏ hoặc tập hợp cho lớp trưởng, lớp trưởng chịu trách nhiệm bảo quản và đối chiếu cho lớp.

Ø      Lưu ý :

-    Đề nghị sinh viên đi đối chiếu đúng ngày, giờ thông báo. Trường ĐH giao thông Vận tải TPHCM không giải quyết những trường hợp sinh viên không mang đầy đủ các giấy tờ nêu trên và sinh viên đến đối chiếu bằng không đúng với lịch trình đã thông báo.

-    Sinh viên không đối chiếu bằng trong đợt 1 phải trực tiếp lên cơ sở Trường ĐH GT VT TPHCM để đối chiếu trong đợt 2. Sinh viên không thực hiện kiểm tra đối chiếu bằng sẽ không được xét tốt nghiệp.

                                                                                     TRƯỞNG PHÒNG

Nơi nhận :                                                              

-          Khoa tại chức Trường CĐCĐ Đồng Tháp

-          Lưu Phòng Đào tạo VLVH

 

                                                                                 


PHÒNG ĐÀO TẠO VỪA LÀM VỪA HỌC

Địa chỉ: Số 2, Đường D3, Phường 25, Quận Bình Thạnh, TP Hồ Chí Minh
Điện Thoại: (08) 3898 0429
Fax: (08) 3512 0124
Email: daotao_vlvh@hcmutrans.edu.vn
hcmutrans map