Đồng Tháp

Lịch thi lần 1,2,3 các lớp tại Đồng Tháp Đợt Tháng 09/2014

 
   

 

           Ngày 

           Giờ

       Lớp

20 - 09 - 2014

07h30

09h30

13h30

15h30

CD13DT

 

Vật Lý 1 (L2)

Hóa Học ĐC (L2)

Những Nguyên Lý P1 (L2)

XC10DT

 

Nhà Nhiều tầng (L2)

Công trình GT (L3)

 

KX10DT

 

Tổ chức ĐHSX (L2)

Chiến lược KD (L2)

Phân Tích HĐ KT (L2)

 

 Ngày

 Giờ

Lớp

21 – 09 - 2014

07h30

09h30

13h30

15h30

CD13DT

Đại số (L2)

Tiếng Anh CB1 (L2)

Những Nguyên Lý P2 (L1)

 

XC10DT

Cấp Thoát nước (L1)

Vật Liệu XD (L2)

Đường Lối CM (L2)

Quản Lý DAXD (L1)

 

KX10DT

Kinh Tế Môi Trường (L3)

Tiếng Anh CN (L2)

Điều Tra KTKT &QHGTVT (L3)

Lập và thẩm định (L3

 Chú ý :           

- Học viên vào phòng phải mang theo Thẻ Sinh viên hoặc Giấy CMND                 

- Những thắc mắc về kế hoạch học tập, thi, kiểm tra …., học viên liên hệ trực tiếp với khoa Tại chức qua địa chỉ

 Email: taichuchcm@yahoo.com.sg hoặcĐT : 08.38980429

                                                                          TP.HCM,Ngày 04 Tháng 09 năm 2014

                                                                                              TL.Hiệu Trưởng


PHÒNG ĐÀO TẠO VỪA LÀM VỪA HỌC

Địa chỉ: Số 2, Đường D3, Phường 25, Quận Bình Thạnh, TP Hồ Chí Minh
Điện Thoại: (08) 3898 0429
Fax: (08) 3512 0124
Email: daotao_vlvh@hcmutrans.edu.vn
hcmutrans map