Đồng Tháp

Thông báo Về việc tổ chức bảo vệ Đồ án tốt nghiệp lớp XC09DT

 
              BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI                    CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

TRƯỜNG ĐH GIAO THÔNG VẬN TẢI                Độc lập  -  Tự do  -  Hạnh phúc

                   TP. HỒ CHÍ MINH                                                                     

                   Số:        /TB -VLVH                 TP. Hồ Chí Minh, ngày      tháng     năm 2014 

THÔNG BÁO

Về việc tổ chức bảo vệ Đồ án tốt nghiệp lớp XC09DT

Chuyên ngành Kỹ thuật Công trình Xây dựng

Căn cứ Quyết định số 66/2001/QĐ-TTg ngày 26-04-2001 của Thủ tướng Chính phủ về việc thành lập trường Đại học Giao thông Vận tải TP. Hồ Chí Minh;

Căn cứ Quy chế đào tạo Đại học và Cao đẳng hình thức vừa làm vừa học ban hành theo Quyết định số 36/2007/GD-ĐT ngày 28-06-2007 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo;

Căn cứ thông báo số 684/TB – ĐHGTVT ngày 22 tháng 09 năm 2014 của Hiệu Trưởng Trường Đại học Giao thông Vận tải TPHCM

Căn cứ đề nghị của Ông Trưởng khoa Kỹ thuật Xây dựng

Phòng Đào tạo VLVH thông báo lịch bảo vệ đồ án tốt nghiệp lớp XC09DT – Hệ Đại học VLVH học tại Trường Cao đẳng Cộng đồng Đồng Tháp cụ thể như sau :

Thời gian : Ngày 09 tháng 11 năm 2014

Địa điểm : Trường Cao đẳng Cộng đồng Đồng Tháp – số 259 Thiên Hộ       Dương Phường Hòa Thuận – TP Cao Lãnh- Đồng Tháp.

Để phục vụ cho buổi bảo vệ. Phòng Đào tạo VLVH kính đề nghị Trường Cao đẳng Cộng đồng Đồng Tháp chuẩn bị các công tác sau :

-          Chuẩn bị Phòng bảo vệ (3 phòng), có máy chiếu, MicCro, có 3 dãy bàn phía trên có trải khăn, hoa .

-          Bố trí xe đưa đón thành viên hội đồng từ TPHCM về Đồng Tháp và ngược lại.

-          Bố trí nhà nghỉ, cơm trưa chiều cho thành viên hội đồng (theo hợp đồng liên kết).

-          Bố trí bộ phận thường trực phục vụ buổi bảo vệ.

 Phòng Đào tạo vừa làm vừa học rất mong nhận được sự quan tâm, phối hợp từ quý nhà trường để buổi bảo vệ thành công tốt đẹp.

        Trân trọng kính chào !

               TL. HIỆU TRƯỞNG

Nơi nhận:

-    Trường CĐ CĐ Đồng Tháp

      -  Lưu ĐT VLVH, TC-HC.          

PHÒNG ĐÀO TẠO VỪA LÀM VỪA HỌC

Địa chỉ: Số 2, Đường D3, Phường 25, Quận Bình Thạnh, TP Hồ Chí Minh
Điện Thoại: (08) 3898 0429
Fax: (08) 3512 0124
Email: daotao_vlvh@hcmutrans.edu.vn
hcmutrans map