Đắk Lắk

Thông báo Về kết quả đối chiếu, kiểm tra bằng THPT, THCN năm 2009 và kế hoạch đối chiếu kiểm tra bằng lần cuối tại các lớp Đăk lăk

TRƯỜNG ĐH GTVT TPHCM
        
KHOA TẠI CHỨC

---------------

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc Lập – Tự do – Hạnh phúc

-------------------

TP.HCM, Ngày 20 tháng 01 năm 2010

THÔNG BÁO

(Về kết quả đối chiếu, kiểm tra bằng THPT, THCN năm 2009 và kế hoạch đối chiếu kiểm tra bằng lần cuối tại các lớp Đăk lăk)  

Thực hiện kế hoạch đối chiếu, kiểm tra bằng cho sinh viên các lớp KX05DL, CD05DL tại Trường Đại học Tây nguyên,

Qua 2 đợt ngày 16/05 - 17/05/200904/07/2009 Khoa tại chức đã tiến hành kiểm tra đối chiếu và kết quả như sau :

1./ Số lượng tổng quát :

STT

Lớp

Số lượng SV đã đối chiếu

Số lượng SV chưa đối chiếu

Số lượng SV cần xác minh lại bằng

01

CD05DL

43 Sinh viên

11 Sinh viên

Không

02

KX05DL

35 Sinh viên

03 Sinh viên

Không

2./ Danh sách sinh viên chưa đối chiếu :

STT

Lớp

Mã số SV

Họ và tên

01

KX05DL

KX05DL004

Nguyễn  Viết  Cương

02

 

KX05DL046

Nguyễn Đình Trung

 

 

 

 

01

CD05DL

CD05DL008

Dương Quốc Chí

02

 

CD05DL016

Nguyễn Tấn Đường

03

 

CD05DL018

Vũ Tiến Hải

04

 

CD05DL026

Phạm Quốc Hòa

05

 

CD05DL021

Lê Văn  Hùng

06

 

CD05DL030

Phan Đình Huy

07

 

CD05DL047

Bùi Hữu Quy

08

 

CD05DL064

Đàm Công Trưởng

09

 

CD05DL065

Nguyễn Văn Truyền

10

 

CD05DL066

Nguyễn Mạnh Tuấn

11

 

CD05DL067

Trần Anh Tuấn

Khoa tại chức xin thông báo tới Phòng đào tạo Trường Đại học Tây nguyên, sinh viên chưa đối chiếu kiểm tra bằng và sinh viên có yêu cầu xin chỉnh sửa thông tin cá nhân nội dung thông báo như sau :

- Sinh viên có yêu cầu xin chỉnh sửa (quê quán, tên lót …) lập danh sách chỉnh sửa theo lớp (lớp trưởng lập danh sách theo mẫu) và nộp về Khoa tại chức chậm nhất vào ngày 27/03/2010

- Sinh viên có tên trong danh sách chưa đối chiếu kiểm tra bằng (theo danh sách ở trên) yêu cầu có mặt tại văn phòng Khoa tại chức Trường Đại học Giao thông Vận tải TPHCM, Số 02 - Đường D3 - Văn Thánh Bắc- Phường 25 - Quận Bình Thạnh – TP.Hồ Chí Minh để đối chiếu, kiểm tra lần cuối.

Thời gian : Ngày 13/03/2010 và Ngày 14/03/2010

Sáng : 7h30 – 11h

Chiều : 13h30 – 17h

Sinh viên khi đi đối chiếu mang theo các giầy tờ sau :

1. Bằng tốt nghiệp phổ thông trung học (THCN, bằng cao đẳng, bằng Đại học

(Bản chính)

2. Bản sao có công chứng bằng tốt nghiệp THPT (THCN, Đại học, Cao đẳng)

3.  Giấy chứng minh nhân dân.

4.  Thẻ sinh viên

 Lưu ý :

Đây là đợt đối chiếu lần cuối cùng, sau đợt đối chiếu này những sinh viên nào không thực hiện việc kiểm tra đối chiếu Khoa tại chức sẽ xóa tên và buộc thôi học

Vậy Khoa tại chức xin thông báo tới Phòng đào tạo Trường Đại học Tây nguyên, ban cán sự các lớp và các các cá nhân có tên trong danh sách ở trên trên được biết để thực hiện .

Nơi nhận:        

- Phòng đào tạo Trường ĐH Tây Nguyên

- Lớp KX05DL, CD05DL

- Ban QL website

- Lưu khoa TC

TL. HIỆU TRƯỞNG

TRƯỞNG KHOA TẠI CHỨC

     (Đã ký)         

      ThS. Lê Văn Hiền


TRUNG TÂM ĐÀO TẠO THƯỜNG XUYÊN

Địa chỉ: Số 2, Đường Võ Oanh, Phường 25, quận Bình Thạnh, TP Hồ Chí Minh
Điện Thoại: 0283.898.0429 – 0898.166.799
Email: daotao_vlvh@ut.edu.vn
UT MAP