Đắk Lắk

Thông báo về Thực tập TN, chốt danh sách nhận đề tài, Bảo vệ tốt nghiệp- Lớp Liên thông XDCD


TRƯỜNG ĐH GTVT TP. HCM

PHÒNG ĐT VLVH


 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

TP.Hồ Chí Minh, ngày 23 tháng  04  năm 2014

  KẾ HOẠCH

Thực tập TN, chốt danh sách nhận đề tài, bảo vệ tốt nghiệp

Lớp CD13C6T – LT(Tổng 6), CD12DL (ĐăkLăk) hệ ĐH VLVH

ngành xây dựng cầu đường  

Căn cứ chương trình đào tạo hệ vừa làm, vừa học (VLVH).
Căn cứ kế hoạch giảng dạy  năm học 2013 – 2014  và tiến độ học tập thực tế
Nay Phòng đào tạo VLVH thông báo đến học viên các lớp CD13C6T – LT (Tổng 6), CD12DL (ĐăKLăK) kế hoạch cụ thể như sau :
             I./ LỚP CD12DL (ĐăkLăk)

1./ Thời gian thực tập

15/04/2014 – 15/06/2014

2./  Nộp báo cáo thực tập

17/06/2014

3.  Bảo vệ thực tập tốt nghiệp

21/06/2014

4./  Phổ biến quy chế, giải đáp thắc mắc

Chiều 05/05/2014

5./  Chốt danh sách học viên đủ điều kiện  nhận đồ án TN

13/07/2014

6./  Giao đồ án tốt nghiệp đợt 1

26/07/2014

7./  Thời gian làm đồ án tốt nghiệp

12 tuần : 31/07 – 31/10/2014

8./  Nộp đồ án tốt nghiệp

03/11/2014

9./  Bảo vệ Đồ án tốt nghiệp

Dự kiến : 10/11 – 16/11/14

            II./ LỚP CD13C6T – LT (Tổng 6)

1./ Thời gian thực tập

30/06/2014 – 31/08/2014

2./  Nộp báo cáo thực tập

06/09/2014

3.  Bảo vệ thực tập tốt nghiệp

13/09/2014

4./  Phổ biến quy chế, giải đáp thắc mắc

Chiều 13/09/2014

5./  Chốt danh sách học viên đủ điều kiện  nhận đề tài TN, thi tốt nghiệp

27/09/2014

6./  Giao đồ án tốt nghiệp đợt 1

06/10/2014

7./  Thời gian làm đồ án tốt nghiệp

12 tuần : 07/10 – 07/01/2015

8./  Nộp đồ án tốt nghiệp

12/01/2015

9./  Bảo vệ Đồ án tốt nghiệp

Dự kiến : 19/01 – 25/01/15


Ghi chú :
Học viên lập danh sách đăng ký thực tập cùng cơ quan đăng ký thực tập rồi gửi về Phòng đào tạo VLVH để nhận giấy giới thiệu thực tập.
-  Học viên hoàn  trả nợ môn trước ngày Phòng đào tạo VLVH chốt danh sách, sau ngày chốt danh sách học viên mới có điểm trả nợ thì phải chuyển sang nhận đề tài tốt nghiệp trong đợt 2.
-  Mọi thắc mắc về kế hoạch thực tập, thi tốt nghiệp học viên liên hệ Phòng Đào tạo VLVH  để được hướng dẫn, giải đáp.


                                                                               TL. HIỆU TRƯỞNG


TRUNG TÂM ĐÀO TẠO THƯỜNG XUYÊN

Địa chỉ: Số 2, Đường Võ Oanh, Phường 25, quận Bình Thạnh, TP Hồ Chí Minh
Điện Thoại: 0283.898.0429 – 0898.166.799
Email: daotao_vlvh@ut.edu.vn
UT MAP