Bình Dương

Thông báo Về kết quả đối chiếu, kiểm tra bằng THPT, THCN năm 2009 và kế hoạch đối chiếu kiểm tra bằng lần cuối tại Lớp CD05BD

TRƯỜNG ĐH GTVT TPHCM
        
KHOA TẠI CHỨC

---------------

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc Lập – Tự do – Hạnh phúc

-------------------

TP.HCM, Ngày 20 tháng 01 năm 2010

THÔNG BÁO

(Về kết quả đối chiếu, kiểm tra bằng THPT, THCN năm 2009 và kế hoạch đối chiếu kiểm tra bằng lần cuối tại Lớp CD05BD)

Thực hiện kế hoạch đối chiếu, kiểm tra bằng cho sinh viên lớp CD05BD tại Trung Tâm Giáo Dục Thường Xuyên Tỉnh Bình Dương.

Qua 2 đợt đối chiếu ngày 28/04 - 29/04/2009 và ngày 20/06/2009 Khoa tại chức đã tiến hành kiểm tra đối chiếu và kết quả như sau :

1./ Số lượng tổng quát :

STT

Lớp

Số lượng SV đã đối chiếu

Số lượng SV chưa đối chiếu

Số lượng SV cần xác minh lại bằng

01

CD05BD

40 Sinh viên

05 Sinh viên

Không

2./ Danh sách sinh viên chưa đối chiếu :

STT

Lớp

Họ và tên

01

CD05BD013

Ngô Đình Hiếu

02

CD05BD017

Lương sơn  Lâm

03

CD05BD018

Lê Tấn Lộc

04

CD05BD022

Nguyễn Hồng Nghi

05

CD05BD049

Vũ Minh Tuân

Khoa Tại chức xin thông báo tới Trung tâm giáo dục thường xuyên Tỉnh Bình Dương, sinh viên chưa đối chiếu kiểm tra bằng và sinh viên có yêu cầu xin chỉnh sửa thông tin cá nhân nội dung thông báo như sau :

- Sinh viên có yêu cầu xin chỉnh sửa (quê quán, tên lót …) lập danh sách chỉnh sửa theo lớp (lớp trưởng lập danh sách theo mẫu) và nộp về Khoa tại chức chậm nhất vào ngày 27/03/2010

- Sinh viên có tên trong danh sách chưa đối chiếu kiểm tra bằng (theo danh sách ở trên) yêu cầu có mặt tại văn phòng Khoa tại chức Trường Đại học Giao thông Vận tải TP.Hồ Chí Minh, Số 02 - Đường D3 - Văn Thánh Bắc - Phường 25 - Quận Bình Thạnh – TP.Hồ Chí Minh để đối chiếu, kiểm tra bằng lần cuối.

Thời gian : Ngày 13/03/2010 và ngày 14/03/2010

Sáng : 8h – 11h 30

Chiều:13h 30 – 17h30

Sinh viên khi đi đối chiếu mang theo các giấy tờ sau :

1. Bằng tốt nghiệp phổ thông trung học (THCN, bằng cao đẳng, bằng Đại học

(Bản chính)

2. Bản sao có công chứng bằng tốt nghiệp THPT (THCN, Đại học, Cao đẳng)

3.  Giấy chứng minh nhân dân.

4.  Thẻ sinh viên

 Lưu ý :

Đây là đợt đối chiếu lần cuối cùng, sau đợt đối chiếu này những sinh viên nào không thực hiện việc kiểm tra đối chiếu Khoa tại chức sẽ xóa tên và buộc thôi học

Vậy Khoa tại chức xin thông báo tới Trung tâm Giáo dục Thường xuyên Tỉnh Bình Dương, ban cán sự lớp CD05BD và các cá nhân có tên trong danh sách ở trên được biết để thực hiện.

 Nơi nhận:       

- TT GD TX Tỉnh Bình Dương

- Lớp CD05BD

- Ban quản lý website

- Lưu Khoa Tại Chức

TL. HIỆU TRƯỞNG

TRƯỞNG KHOA TẠI CHỨC

     (Đã ký)         

      ThS. Lê Văn Hiền


TRUNG TÂM ĐÀO TẠO THƯỜNG XUYÊN

Địa chỉ: Số 2, Đường Võ Oanh, Phường 25, quận Bình Thạnh, TP Hồ Chí Minh
Điện Thoại: 0283.898.0429 – 0898.166.799
Email: daotao_vlvh@ut.edu.vn
UT MAP