Bình Phước

Thông báo Về kết quả đối chiếu, kiểm tra bằng THPT, THCN năm 2009 và kế hoạch đối chiếu bằng lần cuối tại các lớp Bình Phước

TRƯỜNG ĐH GTVT TPHCM
        
KHOA TẠI CHỨC

---------------

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc Lập – Tự do – Hạnh phúc

-------------------

TP.HCM, Ngày 20 tháng 01 năm 2010

THÔNG BÁO

(Về kết quả đối chiếu, kiểm tra bằng THPT, THCN năm 2009 và kế hoạch đối chiếu bằng lần cuối tại các lớp Bình Phước)

Thực hiện kế hoạch đối chiếu, kiểm tra bằng cho Sinh viên các lớp CD08BP, CN06BP, DV08BP, DV06BP, CN08BP tại Bình Phước

Qua 2 đợt ngày 09/05 - 10/05 và ngày 27/06/- 28/06 Khoa tại chức đã tiến hành kiểm tra đối chiếu và kết quả như sau :

1./ Số lượng tổng quát:

STT

Lớp

Số lượng SV đã đối chiếu

Số lượng SV chưa đối chiếu

Số lượng SV cần xác minh lại bằng

01

CD08BP

59 Sinh viên

23 Sinh viên

Không

02

CN06BP

39 Sinh viên

06 Sinh viên

Không

03

DV08BP

56 Sinh Viên

18 Sinh viên

Không

04

DV06BP

42 Sinh viên

01 Sinh viên

Không

05

CN08BP

50 Sinh viên

13 Sinh viên

Không

2./ Danh sách sinh viên chưa đối chiếu :

STT

Lớp

Mã số SV

Họ Và tên

1

CD08BP

0831110001

Dương Thị Hồng Ân

3

 

0831110005

Lê Thái Bình

3

 

0831110015

Nguyễn Xuân Dũng

4

 

0831110019

Trần Lê Long  Duy

5

 

0831110023

Trần Quốc Hoàn

6

 

0831110024

Đỗ Minh Hoàng

7

 

0831110027

Phan sỹ Hoàng

8

 

0831110030

Hoàng Trung Huấn

9

 

0831110034

Nguyễn Duy Kiếm

10

 

0831110039

 Phước

11

 

0831110040

Hoàng Thanh Long

12

 

0831110044

Châu Chính Minh

13

 

0831110054

Lê Quang

14

 

0831110055

Nguyễn Tấn Quý

15

 

0831110056

Vũ Thành Sang

16

 

0831110058

Lê Minh Thắng

17

 

0831110061

Trương Khánh Thêm

18

 

0831110062

Nguyễn Ngọc Thiện

19

 

0831110066

Phạm Thanh Thuận

20

 

0831110069

Nguyễn Viết Tiến

21

 

0831110070

Trần Quốc Tín

22

 

0831110075

Nguyễn Đăng Triệu

23

 

0831110082

Nguyễn Lê Vũ

 

 

 

 

01

CN06BP

CN06BP009

Mai Anh Dũng

02

 

CN06BP022

Trần Văn Hùng

03

 

CN06BP032

Lâm Sơn Mỹ

04

 

CN06BP036

Trần Quốc Phong

05

 

CN06BP040

Lê Hồng Phú

06

 

CN06BP056

Hoàng Thanh Tùng

 

 

 

 

01

DV08BP

0831040001

Nguyễn Hải  Âu

02

 

0831040009

Nguyễn Công Dưỡng

03

 

0831040013

Ba Thái Hạc

04

 

0831040020

Trần Quang Hòa

05

 

0831040021

Lê Vũ Hòa

06

 

0831040022

Lưu Bá Hòa

07

 

0831040028

Bùi Viết Khá

08

 

0831040034

Trần Tuấn Minh

09

 

0831040036

Phạm văn Nam

10

 

0831040038

Trần Thị Ninh

11

 

0831040046

Huỳnh Ngọc Quốc

12

 

0831040047

Bùi Xuân Quyền

13

 

0831040050

Vũ Hoàng Sơn

14

 

0831040055

Phan Đình Thể

15

 

0831040057

Đặng Hữu Thiện

16

 

0831040063

Trần Minh Trâm

17

 

0831040067

Chu Thanh  Tuấn

18

 

0831040068

Dương Minh Tuấn

 

 

 

 

01

DV06BP

DV06BP025

Giang Văn Nhã

 

 

 

 

01

CN08BP

0831120005

Trần Hưng Giang

02

 

0831120013

Điểu Thị Thu Huyền

03

 

0831120020

Dương Thị Liên

04

 

0831120022

Phạm Thị Yến Linh

05

 

0831120026

Đỗ Văn  Năm

06

 

0831120027

Nguyễn Ngọc Đại

07

 

0831120028

Lê Tiến Đạt

08

 

0831120032

Phạm Văn Nghiệp

09

 

0831120041

Ngô Thị Kim Quyên

10

 

0831120048

Phạm Thanh Thủy

11

 

0831120055

Võ Trí  Trực

12

 

0831120059

Phí Anh Tuấn

13

 

0831120062

Lê Văn Vương

Khoa tại chức xin thông báo tới Phòng Đào tạo Trường Cao đẳng Công nghiệp Cao Su, sinh viên chưa đối chiếu kiểm tra bằng và các sinh viên có yêu cầu xin chỉnh sửa thông tin cá nhân nội dung thông báo như sau :

- Sinh viên có yêu cầu xin chỉnh sửa (quê quán, tên lót …) lập danh sách chỉnh sửa theo lớp (lớp trưởng lập danh sách theo mẫu) và nộp về Khoa tại chức chậm nhất vào ngày  27/03/2010

- Sinh viên có tên trong danh sách chưa đối chiếu kiểm tra bằng (theo danh sách ở trên) yêu cầu có mặt tại văn phòng Khoa tại chức Trường Đại học Giao thông Vận tải TPHCM, Số 02 - Đường D3 - Văn Thánh Bắc - Phường 25 - Quận Bình Thạnh -  TP.Hồ Chí Minh để kiểm tra đối chiếu lần cuối. 

Thời Gian : Ngày 13/03/2010 và ngày 14/03/2010

 Sáng : 7h30 – 11h

 Chiều : 13h30 – 17h

Sinh viên Khi đi đối chiếu mang theo các giầy tờ sau :

1. Bằng tốt nghiệp phổ thông trung học (THCN, bằng Cao đẳng, bằng Đại học

(Bản chính)

2. Bản sao có công chứng bằng tốt nghiệp THPT (THCN, Đại học, Cao đẳng)

3.  Giấy chứng minh nhân dân.

4.  Thẻ Sinh Viên

 Lưu ý :

Đây là đợt đối chiếu lần cuối cùng, sau đợt đối chiếu này những sinh viên nào không thực hiện việc kiểm tra đối chiếu Khoa tại chức sẽ xóa tên và buộc thôi học

Vậy Khoa tại chức xin thông báo tới Phòng Đào tạo Trường Cao đẳng Công nghiệp Cao su , ban cán sự  lớp và các cá nhân có tên trong danh sách ở trên được biết để thực hiện .

Nơi nhận:        

- Phòng ĐT Trường CĐCN Cao Su

- Các lớp TC tại Bình Phước

- Ban QL Website

- Lưu Khoa TC

TL. HIỆU TRƯỞNG

TRƯỞNG KHOA TẠI CHỨC

     (Đã ký)         

      ThS. Lê Văn Hiền


TRUNG TÂM ĐÀO TẠO THƯỜNG XUYÊN

Địa chỉ: Số 2, Đường Võ Oanh, Phường 25, quận Bình Thạnh, TP Hồ Chí Minh
Điện Thoại: 0283.898.0429 – 0898.166.799
Email: daotao_vlvh@ut.edu.vn
UT MAP