Bình Phước

Thông báo V/v chốt danh sách sinh viên đủ điều kiện nhận đề tài tốt nghiệp

- Căn cứ tình hình học tập của sinh viên các lớp CN08BP, DV08BP

- Căn cứ nội dung cuộc họp ngày 08/01/2012 giữa Trường ĐH GTVT TPHCM và sinh viên các lớp CN08BP, DV08BP.

- Theo đề nghị của Khoa điện – Điện tử viễn thông và Khoa CNTT .

Phòng Đào tạo VLVH Trường ĐHGTVT TPHCM thông báo thời gian chốt danh sách sinh viên đủ điều kiện nhận đề tài TN và thi tốt nghiệp của các lớp trên cụ thể như sau:

1./ Thời gian chốt danh sách:

- Lớp CN08BP: Ngày 26/03/2012

- Lớp DV08BP: Ngày 15/04/2012.

2./ Thời gian nhận bảng điểm Cá nhân:

Sinh viên liên hệ Phòng Đào tạo Trường CĐ CN Cao Su (gặp Thầy Hà) nhận bảng điểm Cá nhân để kiểm tra :

+ Lớp CN08BP: Ngày 24/03/2012

+ Lớp DV08BP: Ngày 13/04/2012

Lưu ý:

- Đề nghị Giáo viên giảng dạy các lớp nói trên hoàn thành việc trả điểm trước ngày chốt danh sách.

- Sinh viên các lớp kiểm tra lại điểm thi của mình nếu có sai sót thì tập hợp lại cho Thầy Hà (Phòng Đào tạo) và gửi về Phòng Đào tạo VLVH trước thời hạn trên. Sau thời hạn trên Phòng Đào tạo VLVH không giải quyết.

Kính đề nghị các đồng chí  là cán bộ phụ trách cơ sở và ban cán sự các lớp triển khai thông báo này tới sinh viên các lớp và phối hợp với Phòng Đào tạo VLVH  cùng thực hiện.

PHÒNG ĐÀO TẠO VỪA LÀM VỪA HỌC


TRUNG TÂM ĐÀO TẠO THƯỜNG XUYÊN

Địa chỉ: Số 2, Đường Võ Oanh, Phường 25, quận Bình Thạnh, TP Hồ Chí Minh
Điện Thoại: 0283.898.0429 – 0898.166.799
Email: daotao_vlvh@ut.edu.vn
UT MAP