Bình Phước

Lịch thi lần 1, 2, 3 của các lớp tại Bình Phước


Ngày

05/01/2013

Lớp

07h30

09h30

13h30

15h30

XC10BP

Trắc Địa (L2)

Vẽ Kỹ Thuật XD (L1)

Toán Chuyên đề 1 (L3)

Địa Chất CT (L1)

CN11BP

Anh Văn CB2 (L2)

Tư Tưởng HCM (L1)

Giải Tích 1 (L1)

Những Nguyên Lý P2 (L2)

DC11BP

Anh Văn CB2 (L2)

Tư Tưởng HCM (L1)

Giải Tích 1 (L1)

Những Nguyên Lý P2 (L2

 

Ngày

06/01/2013

Lớp

07h30

09h30

13h30

15h30

XC10BP

Sức Bền VL2 (L3)

Cơ Học Đất (L1)

Giải Tích 2 (L3)

Cơ Kết Cấu 1 (L2)

CN11BP

Vật Lý 2 (L1)

 

 

 

DC11BP

Vật Lý 2 (L1)

Tin học CB (L3)

 

 

 
Chú ý : 

- Học viên vào phòng phải mang theo Thẻ Sinh viên hoặc Giấy CMND                    

- Những thắc mắc về kế hoạch học tập, thi, kiểm tra …., học viên liên hệ trực tiếp với khoa Tại chức qua địa chỉ Email: taichuchcm@yahoo.com.sg, ĐT: 08.38980.429


TRUNG TÂM ĐÀO TẠO THƯỜNG XUYÊN

Địa chỉ: Số 2, Đường Võ Oanh, Phường 25, quận Bình Thạnh, TP Hồ Chí Minh
Điện Thoại: 0283.898.0429 – 0898.166.799
Email: daotao_vlvh@ut.edu.vn
UT MAP