Bình Phước

Lịch thi lần 1, 2, 3 của các lớp tại Bình Phước


Ngày

25/05/2013

Lớp

07h30

09h30

13h30

15h30

XC10BP

Vẽ KTXD (L2)

Cơ Kết Cấu 2 (L1)

Địa Chất CT (L2)

Vật Liệu XD (L1)

CN11BP

Giải Tích 1 (L2)

Tiếng Anh CN1 (L1)

Vật Lý 2 (L2)

Giải Tích 2 (L1)

DC11BP

Đường Lối CM (L1)

Tiếng Anh CN1 (L1)

Vật Lý 2 (L2)

Toán Chuyên đề (L1)

 

Ngày

26/05/2013

Lớp

07h30

09h30

13h30

15h30

XC10BP

Cơ Học Đất (L2)

Kiến Trúc (L1)

Cơ Kết Cấu 1 (L3)

 

CN11BP

Những Nguyên Lý P2 (L3)

Tin Học ĐC (L1)

Tiếng Anh CB2 (L3)

Toán Rời rạc (L1)

DC11BP

Giải Tích 1 (L2)

Giải Tích 2 (L1)

Mạch Điện 1 (L1)

Mạch Điện 2 (L1)

 
Chú ý : 

- Học viên vào phòng phải mang theo Thẻ Sinh viên hoặc Giấy CMND                    

- Những thắc mắc về kế hoạch học tập, thi, kiểm tra …., học viên liên hệ trực tiếp với khoa Tại chức qua địa chỉ Email: taichuchcm@yahoo.com.sg, ĐT: 08.38980.429


PHÒNG ĐÀO TẠO VỪA LÀM VỪA HỌC

Địa chỉ: Số 2, Đường D3, Phường 25, Quận Bình Thạnh, TP Hồ Chí Minh
Điện Thoại: (08) 3898 0429
Fax: (08) 3512 0124
Email: daotao_vlvh@hcmutrans.edu.vn
hcmutrans map