Bình Phước

Lịch thi các lớp Bình Phước ngày 21,22/09/2013

 

 

Lớp

Ngày thi 21 – 09 - 2013

07h30

09h30

13h30

15h30

DC11BP

Dụng Cụ LK Điện Tử (L1)

Mạch Điện 2 (L2)

Tiếng Anh CN2 (L1)

CN11BP

Đường Lối CM (L1)

Tiếng Anh CN1 (L2)

Xác Suất TK (L1)

Vật Lý 2 (L3)

XC10BP

Nền Móng (L1)

Vẽ KT XD (L3)

Kinh Tế XD (L1)

Trắc Địa (L3)

 

Lớp

Ngày thi 22 – 09 - 2013

07h30

09h30

13h30

15h30

DC11BP

KT Lập trình (L1)

An Toàn Điện (L1)

Giải Tích 2 (L2)

 

CN11BP

Anh Văn CN2 (L1)

Tư Tưởng HCM (L3)

Giải tích 2 (L2)

 

XC10BP

Cơ Học Đất (L3)

Địa Chất CT (L3)

 

Chú ý :

- Học viên vào phòng phải mang theo Thẻ Sinh viên hoặc Giấy CMND                    

- Những thắc mắc về kế hoạch học tập, thi, kiểm tra …., học viên liên hệ trực tiếp với Phòng ĐT VLVH qua địa chỉ

 Email: taichuchcm@yahoo.com.sg hoặcĐT : 08.38980429

                                                                                   TP.HCM, Ngày 31 Tháng 07 năm 2013                                                                                         TL.Hiệu Trưởng

  

TRUNG TÂM ĐÀO TẠO THƯỜNG XUYÊN

Địa chỉ: Số 2, Đường Võ Oanh, Phường 25, quận Bình Thạnh, TP Hồ Chí Minh
Điện Thoại: 0283.898.0429 – 0898.166.799
Email: daotao_vlvh@ut.edu.vn
UT MAP