Bình Phước

Lịch thi Các lớp hệ VLVH tại Bình Phước tháng 03/2014

 
 
 
     
Ngày
22/03/2014
Lớp
07h30
09h30
13h30
15h30
DC11BP
Điện Tử CS (L1)
Mạch Điện Tử (L2)
Toán Chuyên Đề (L2)
Máy Điện 1 (L2)
Xử Lý TH Số (L1)
CN11BP
LT Đồ Thị (L1)
Xác Suất TK (L3)
KT Lập Trình (L2)
Hệ Điều Hành (L1)
XC10BP
Anh Văn CN (L1)
Kết Cấu BTCT1 (L2)
Kết Cấu BTCT2 (L2)
Đàn Hồi ƯD (L1)
CD13BP
Những Ng. Lý P1 (L1)
 
 
Đại Số (L1)
 
Ngày
23/03/2014
Lớp
07h30
09h30
13h30
15h30
DC11BP
Lý Thuyết ĐK 1 (L2)
Kỹ Thuật Đo (L1)
KT Lập Trình (L3)
 Anh Văn CN1 (L2)
Đường Lối CM (L2)
Giải Tích 1 (L3)
CN11BP
Anh Văn CN2 (L3)
Cơ Sở Dữ Liệu (L1)
Tư Tưởng HCM (L3)
 
XC10BP
K.Cấu Thép 1 (L2)
Kinh Tế XD (L3)
Nền Móng (L3)
Vật Liệu XD (L2)
 
      Chú ý :      
      Học viên vào phòng phải mang theo Thẻ Sinh viên hoặc Giấy CMND             
      Những thắc mắc về kế hoạch học tập, thi, kiểm tra …., học viên liên hệ trực tiếp với Phòng ĐT VLVH qua địa chỉ
         Email: taichuchcm@yahoo.com.sg hoặcĐT : 08.38980429
                                               

TRUNG TÂM ĐÀO TẠO THƯỜNG XUYÊN

Địa chỉ: Số 2, Đường Võ Oanh, Phường 25, quận Bình Thạnh, TP Hồ Chí Minh
Điện Thoại: 0283.898.0429 – 0898.166.799
Email: daotao_vlvh@ut.edu.vn
UT MAP