Bình Phước

Lịch thi lần 1,2,3 Các lớp tại Bình Phước Tháng 6/2014

 

 

 

            Ngày  

             Giờ

   Lớp

28 – 06 - 2014

07h30

            09h30           

13h30

15h30

DC11BP

Kỹ Thuật Số (L1)

Xử Lý TH Số (L2)

Điện Tử CS (L2)

Máy Điện 2 (L1)

Đường Lối CM (L3)

CN11BP

Lý Thuyết Đồ thị (L2)

 

LT Hướng ĐT (L1)

 

XC10BP

Tổ chức thi công (L1)

Đàn Hồi ƯD(L2)

Ứng Dụng TH (L1)

Tiếng Anh CN (L2)

CD13BP

Pháp Luật ĐC (L1)

Đại Số (L2)

Vật Lý 1 (L1)

 

 

 

        Ngày

         Giờ

 Lớp

29 – 06 – 2014

07h30

          09h30      

13h30

15h30

DC11BP

Lý Thuyết ĐK 2 (L1)

Giải Tích 2 (L3)

Vật Lý 2 (L3)

Tư Tưởng HCM (L2)

CN11BP

Mạng Máy Tính (L1)

 

Kiến Trúc máy tính (L2)

 

XC10BP

Kết Cấu BTCT 1 (L3)

Kết cấu Thép 1 (L3)

Kết Cấu BTCT2 (L3)

 Những Ng.Lý p2 (L3)

CD13BP

Hóa ĐC (L1)

Anh CB1 (L1)

Những Nguyên Lý P1 (L2)

 

 Chú ý :           

- Học viên vào phòng phải mang theo Thẻ Sinh viên hoặc Giấy CMND                 

- Những thắc mắc về kế hoạch học tập, thi, kiểm tra …., học viên liên hệ trực tiếp với Phòng ĐT VLVH qua địa chỉ

 Email: taichuchcm@yahoo.com.sg hoặcĐT : 08.38980429

                                                                                TP.HCM, Ngày  05 Tháng 06 năm 2014

                                                                                                            TL.Hiệu Trưởng

 


TRUNG TÂM ĐÀO TẠO THƯỜNG XUYÊN

Địa chỉ: Số 2, Đường Võ Oanh, Phường 25, quận Bình Thạnh, TP Hồ Chí Minh
Điện Thoại: 0283.898.0429 – 0898.166.799
Email: daotao_vlvh@ut.edu.vn
UT MAP