Bình Phước

Lịch thi lần 1,2,3 các lớp tại Bình Phước Tháng 09/2014

 
            

  Ngày 

 

          Giờ

  Lớp

20 – 09 - 2014

07h30

09h30

13h30

15h30

DC11BP

 

 

 

 

 

 

Điện Tử CS 2 (L1)

CN11BP

 

 

 

 

 

 

Hệ thống web (L1)

XC10BP

 

 

Luật XD (L1)

Đàn Hồi Ứng dụng (L3)

An Toàn LĐ (L1)

CD13BP

 

 

Những Nguyên Lý P2 (L1)

Tiếng Anh CB2 (L1)

Đại Số (L3)

  

  Ngày

 

      Giờ

 

  Lớp

21 – 09 – 2014

07h30

           09h30           

13h30

15h30

DC11BP

Khí Cụ điện (L1)

Kỹ Thuật Số(L2)

 

 

 

CN11BP

CN Phần Mềm (L1)

TK Mạng Lan(L1)

TK Cơ sở Dữ 
Liệu (L1)

 

 

XC10BP

Kết Cấu BTCT3 (L1)

Kết Cấu Thép 2
(L1)

Ứng dụng Tin 
học …(L2)

Tổ chức
thi công (L2)

CD13BP

Pháp Luật ĐC (L2)

Vật Lý 1 (L2)

Hóa Đại Cương (L2)

Những Nguyên 
Lý P1 (L3)

  Chú ý :           

- Học viên vào phòng phải mang theo Thẻ Sinh viên hoặc Giấy CMND                 

- Những thắc mắc về kế hoạch học tập, thi, kiểm tra …., học viên liên hệ trực tiếp với Phòng ĐT VLVH qua địa chỉ

 Email: taichuchcm@yahoo.com.sg hoặcĐT : 08.38980429

                                           TP.HCM, Ngày 04 Tháng 09 năm 2014

                                                                                          TL.Hiệu Trưởng         

TRUNG TÂM ĐÀO TẠO THƯỜNG XUYÊN

Địa chỉ: Số 2, Đường Võ Oanh, Phường 25, quận Bình Thạnh, TP Hồ Chí Minh
Điện Thoại: 0283.898.0429 – 0898.166.799
Email: daotao_vlvh@ut.edu.vn
UT MAP