Bình Phước

Lịch thi lần 1,2,3 các lớp tại Bình Phước Đợt tháng 12/2014

 

           Ngày  

             Giờ

     Lớp

06 – 12 - 2014

07h30

          09h30           

13h30

15h30

DC11BP

Kỹ Thuật Đo 2 (L1)

Khí cụ điện (L2)

KT ĐK Thủy Khí (L1)

CS  Truyền động (L1)

CN11BP

Tiếng Anh CN 2 (L3)

Toán Rời Rạc (L2)

Hệ Thống Web (L2)

TK Mạng Lan (L2)

XC10BP

Luật XD (L2)

CT Trên Nền Đất Yếu (L1)

An Toàn LĐ (L2)

Kết Cấu BTCT 3 (L2)

CD13BP

Hóa Đại cương (L3)

Vật Lý 2 (L1)

Những Nguyên Lý P2 (L2)

Tiếng Anh CB2 (L2)

 

             Ngày  

             Giờ

     Lớp

07 – 12 – 2014

07h30

           09h30           

13h30

15h30

DC11BP

Tư Tưởng HCM (L3)

KT Vi Xử Lý (L1)

 

 

CN11BP

TK Cơ Sở Dữ Liệu (L2)

CT Dữ Liệu & GT (L1)

 

 

XC10BP

Kết Cấu Thép 2 (L2)

KT Thi Công 2 (L1)

Đàn Hồi UD (L3)

Ứng Dụng TH (L3)

CD13BP

Giải Tích 1 (L1)

Vật Lý 1 (L3)

Tin Học ĐC (L1)

 

 

Chú ý :           

- Học viên vào phòng phải mang theo Thẻ Sinh viên hoặc Giấy CMND                 

- Những thắc mắc về kế hoạch học tập, thi, kiểm tra …., học viên liên hệ trực tiếp với Phòng ĐT VLVH qua địa chỉ

 Email: taichuchcm@yahoo.com.sg hoặcĐT : 08.38980429

                                                                             TP.HCM, Ngày 28 Tháng 10 năm 2014

                                                                                                  TL.Hiệu Trưởng

 


TRUNG TÂM ĐÀO TẠO THƯỜNG XUYÊN

Địa chỉ: Số 2, Đường Võ Oanh, Phường 25, quận Bình Thạnh, TP Hồ Chí Minh
Điện Thoại: 0283.898.0429 – 0898.166.799
Email: daotao_vlvh@ut.edu.vn
UT MAP