Bình Phước

Lịch thi lần 1,2,3 tại Bình Phước đợt thi tháng 01 2015

   Ngày

Giờ   

     Lớp

17 – 01 - 2015

07h30

09 h30

13h30

15h30

DC11BP

Kỹ Thuật Đo 2 (L2)

KT Cao Áp (L1)

KT ĐK Thủy Khí (L2)

CS  Truyền động (L2)

CN11BP

Hệ Thống Số (L1)

Toán Rời Rạc (L3)

Hệ Thống Web (L3)

TK Mạng Lan (L3)

XC10BP

CT Giao thông (L1)

CT Trên Nền Đất Yếu (L2)

Những Nguyên Lý P2 (L2)

Kết Cấu BTCT 3 (L3)

CD13BP

Sức Bền VL1 (L1)

Vật Lý 2 (L2)

Địa Chất CT (L1)

Tiếng Anh CB2 (L2)

 

  Ngày  

Giờ

     Lớp

18 – 01 – 2015

07h30

09h30

13h30

15h30

DC11BP

Cấu Trúc Máy Tính (L1)

KT Vi Xử Lý (L2)

 

 

CN11BP

Hệ Thống Web 2 (L1

CT Dữ Liệu & GT (L2)

Quản Trị Mạng (L1)

 

XC10BP

Nhà Nhiều Tầng (L1)

KT Thi Công 2 (L2)

Tiếng ANh CB2 (L2)

 

CD13BP

Giải Tích 1 (L2)

Tin Học ĐC (L2)

Giải Tích 2 (L1)

 

Chú ý :           

- Học viên vào phòng phải mang theo Thẻ Sinh viên hoặc Giấy CMND                 

- Những thắc mắc về kế hoạch học tập, thi, kiểm tra …., học viên liên hệ trực tiếp với Phòng ĐT VLVH qua địa chỉ

 Email: taichuchcm@yahoo.com.sg hoặcĐT : 08.38980429

                                                                                           TP.HCM, Ngày 26 Tháng 12 năm 2014

                                                                                                            TL.Hiệu Trưởng

 


TRUNG TÂM ĐÀO TẠO THƯỜNG XUYÊN

Địa chỉ: Số 2, Đường Võ Oanh, Phường 25, quận Bình Thạnh, TP Hồ Chí Minh
Điện Thoại: 0283.898.0429 – 0898.166.799
Email: daotao_vlvh@ut.edu.vn
UT MAP